ALGEMEEN

Bij PI Research richten we ons op de kwaliteitsverbetering in de jeugdzorg en het (speciaal) onderwijs. Met onze producten versterken we de professionaliteit, kwaliteit en effectiviteit van professionals en organisaties. Hierbij verbinden we theorie met praktijk. Nieuwe kennis over 'wat werkt voor wie' vertalen we in bruikbare methoden; en omgekeerd gebruiken we de evaluatie van methodieken bij het ontwikkelen van nieuwe kennis.

 

PI Research streeft naar een optimale dienstverlening en voert een actief kwaliteitsbeleid. Uitgangspunt daarbij is het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). De waardering van klanten wordt onder meer gemeten met hulp van evaluatieformulieren van trainingen en onderzoektrajecten. Voor het geval er klachten zijn, wordt een klachtenprocedure gevolgd.PI Research is ingeschreven in het register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Onze trainingen en opleidingen zijn derhalve vrijgesteld van BTW.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.