KLANTEN

De klanten en opdrachtgevers van PI Research streven naar kwaliteitsverbetering van preventie, hulpverlening en/of onderwijs aan kinderen en jongeren. PI Research analyseert bij aanvang wat het doel en de gewenste resultaten zijn van een beoogd onderzoek, een implementatie- of innovatietraject, advies of training. Samen met de klant stellen we vast wat de vaardigheden, kennis en attitudes zijn die ontwikkeld en getraind moeten worden. Bij het opzetten en invoeren van een nieuw programma voor behandeling of begeleiding gaat PI Research uit van de context en mogelijkheden van de organisatie of instelling. De beoogde kwaliteit van de dienstverlening gaat hierbij hand in hand met snelheid en efficiency.

PI Research verricht onderzoeksopdrachten voor onder meer het WODC, ZONMW, Raad voor de Kinderbescherming, provinciale en locale overheden. We denken graag mee met instellingen in de vrijwillige en gesloten jeugdzorg, ambulante en residientiële jeugdzorg, jeugdGGZ, jeugdLVG, bureau's jeugdzorg, preventie en onderwijs over het ontwikkelen van aanbod en het opleiden van medewerkers.

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.