IMPLEMENTATIE

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.

PI Research begeleidt implementatietrajecten van nieuwe werkwijzen in instellingen. Een voorbeeld hiervan is organisatiebrede toepassing van het competentiegerichte werken. dit combineert competentiegerichte aanpak voor de jongeren in een instelling en een competentiegerichte aansturing van medewerkers in de instelling.

Daarnaast biedt PI Research advies en consultatie. Gezien de diverse deskundigheden en ervaringen van de medewerkers van PI Research, is advies en consultatie mogelijk op verschillende terreinen en onderwerpen.

Voorbeelden:
 - Agressie en geweld binnen een leefgroep, instelling, klas of school
 - Invoering van nieuwe methodieken, management van veranderingsprocessen 
 - Preventie van en hulpverlening bij seksueel misbruik
 - Behandeling of begeleiding van ‘lastige’ of ‘moeilijke’ jeugdigen en/of ouders
 - Preventie van antisociaal gedrag
 - Samenwerking(sproblemen) binnen de eigen instelling of met andere instellingen
 - Personeelszaken: functioneringsgesprekken, taakomschrijvingen
 - Kwaliteitsbewaking en -verbetering
 - Reorganisatie en vernieuwing/ontwikkeling van het aanbod
 - Afstemming van hulpaanbod op de hulpvraag 

Advies en consultatie kan bestaan uit een eenmalig adviesgesprek maar ook uit een langer durend traject. Tijdens en na afloop van ontwikkelingstrajecten van PI Research wordt ook advies en consultatie geboden. Ook een training(straject) kan voorafgegaan of gevolgd worden door advies en consultatie. Wanneer uw organisatie zelfstandig de competentiegerichte benadering implementeert, kunt u PI Research advies vragen over ontwikkelde procedures of hulpmiddelen of tijdens cruciale beslismomenten in het implementatietraject. Daarnaast kunt u PI Research benaderen om het implementatietraject op afstand te volgen middels advisering en coaching van de ‘interne’ projectleider.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.