ONDERZOEK

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Meten doen we door te tellen en te scoren (bijv. gebeurtenissen, gedrag, eigenschappen), maar ook door niet-kwantificeerbare gegevens te verzamelen, zoals het peilen van meningen, het observeren van activiteiten en het analyseren van documenten. Onderzoeksgegevens leveren informatie of kennis op voor verantwoording en sturing, voor profilering en professionalisering van de zorg. Daarmee is meten weten om te kunnen handelen. Het is onze ambitie om onderzoeksresultaten te vertalen in bruikbare en relevante producten – het aanbieden van gefundeerde praktijkkennis waar hulpverleners, managers en beleidsmakers in de jeugdzorg iets aan hebben en waar zij verder mee kunnen.

PI Research wordt vaak gevraagd voor onderzoek naar innovaties in de jeugdzorg. Met dergelijk onderzoek volgen wij de voortgang van vernieuwingsprocessen (m.b.t. ontwikkeling, implementatie en/of consolidatie) en adviseren wij hierover. Maar ook voor de evaluatie van ‘lopende zaken’ – ofwel de min of meer geroutiniseerde en ingebedde programma’s en hulpvormen – worden wij vaak ingeschakeld. Aan de basis van dit type onderzoek ligt vaak de behoefte om de praktijk te verhelderen, danwel te toetsen.

PI Research maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Het SEJN richt zich op de verdere ontwikkeling van de effectiviteit van de jeugdzorg. Het SEJN helpt instellingen in de jeugdzorg bij het verzamelen en benutten van hun effectgegevens en is een vervolg op het landelijk project Zicht op Effectiviteit. Hierin is een vorm van effectonderzoek ontwikkeld die de praktijk ondersteunt in het verbeteren van hun kwaliteit. Het kenmerk van deze aanpak is dat zowel beroepskrachten als beleidsmakers en wetenschappers direct profijt hebben van de verzamelde gegevens.

Lopende onderzoeksprojecten

Afgeronde onderzoeksprojecten


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.