BASISMETHODIEK voor pleegzorgbegeleiding

Vanuit de wens om effectiever en uniformer te werken in de pleegzorg, hebben PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de handen in één geslagen om de basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding te ontwikkelen en te implementeren, met financiering van Kinderpostzegels. Om de handleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de pleegzorgpraktijk is de handleiding in samenwerking met een viertal pleegzorgaanbieders ontwikkeld en geïmplementeerd, namelijk: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké.

Deze robuuste basismethodiek omvat een beperkte maar stevige basis waarin de visie op pleegzorg uitgewerkt is in handelingsprincipes. In de methodiek staat de begeleiding van het pleegkind, zijn ouder(s) en pleegouder(s) centraal. Met behulp van de methodiek krijgen pleegzorgbegeleiders concrete hulpmiddelen in handen welke de effectiviteit en kwaliteit van de zorg aan pleegkinderen, zijn ouder(s) en pleegouder(s) zal verbeteren. De methodiek omvat het hele traject van formele pleegzorg vanaf het moment van de uithuisplaatsing tot terugplaatsing naar huis of bij de langdurige pleegzorg tot toewerken naar zelfstandigheid.

De methodiek sluit aan bij wat we uit onderzoek weten over ‘wat werkt’ in de pleegzorg. De inhoud van de methodiek is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen die bij deze principes aansluiten. De methodiek is bovendien gebaseerd op en in overeenstemming met de bestaande landelijke kaders, zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van de beroepsverenigingen (JZW, NIP of NVO).

Te bestellen bij PI Research:
Breg, A.C.; Baat, M.M.J. de; Lange, M. de; Albrecht, G.; Daamen, W. (2016). Pleegzorg begeleiden is een vak! Een methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg. PI Research, Duivendrecht & Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Utrecht.

Voor meer informatie en opleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met het secretariaat van PI Research via e-mail of telefonisch via 020-6501501.