INCOMPANY TRAININGEN GEZIN CENTRAAL

Als kind tijdens het samenspelen rekening houden met gevoelens van andere kinderen is voor sommigen een uitdaging. Zo ook voor Mali. Zij krijgt hiervoor begeleiding van een pedagogisch medewerker. Moeder en de leerkracht willen ook leren hoe ze Mali hierbij kunnen ondersteunen. Hoe zorg je voor een goede transfer?

 

Gezin Centraal is een hulpvorm ontwikkeld in de jeugdzorg. De GC hulpverlener richt zich niet alleen op het aangemelde kind, maar is gericht op het samenwerken met het hele gezin en het sociale  netwerk om het gezin heen. Gezin centraal richt zich op duurzaam herstel van de balans in een gezin en maakt gebruik van werkzame methodische elementen. Gezin Centraal richt zich op wat gezinnen willen en kunnen. De samenwerkingsrelatie met de verschillende gezinsleden is het uitgangspunt. Stap voor stap wordt er gewerkt aan gedragsverandering, waar ieder gezinslid zijn aandeel in heeft. De hulpverlener coacht gezinnen bij het ontdekken, uittesten en implementeren van hun eigen oplossingen. Verder bied Gezin Centraal structuur, handvatten en is doelmatig.

 

Naast het bieden van een inhoudelijk sterk  programma biedt Gezin Centraal ook een structuur waarbinnen professionals begeleidt worden in hun werk, er is aandacht voor parallel proces. Gezin Centraal maakt professionals beter in hun werk, door inzet van coaching van medewerkers en sleutelfiguren.

Mail voor meer informatie s.v.p. naar secretariaat@piresearch.nl