OPVOEDPROGRAMMA VOOR VLUCHTELINGENGEZINNEN

Vluchten uit je land van herkomst en een nieuw bestaan opbouwen vraagt veel van gezinnen. Van ouders vraagt het “Opvoeden Plus” om te zorgen dat hun kinderen zich goed blijven ontwikkelen. Voor deze ouders heeft PI Research in samenwerking met kenniscentra uit drie Noord-Europese landen SPARE ontwikkeld.

SPARE staat voor: Strengthening Parenting Among Refugees in Europe en is ontwikkeld in samenwerking met kenniscentra uit Noorwegen, IJsland en Denemarken. Dit programma is gebaseerd op PMTO. Naast het versterken van effectieve opvoedingsvaardigheden wordt in dit programma speciale aandacht besteed aan trauma en de specifieke context van deze gezinnen. De komende periode onderzoekt PI Research de mogelijkheden om SPARE beschikbaar te maken voor gezinnen in Nederland. Bij vragen kunt u terecht bij Jolle Tjaden (j.tjaden@piresearch.nl) of Ella Tacq (e.tacq@piresearch.nl).