TOM-E OPLEIDING VOOR PROFESSIONALS

In september heeft de eerste groep cursisten de ToM-e opleiding voor professionals afgerond. Een tweedaagse training die wordt verzorgd door PI Research, de Bascule en de Vrije Universiteit. Tijdens deze cursus zijn de deelnemers opgeleid in het zelfstandig uitvoeren van de ToM-e training. In deze training worden groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin kinderen van zeven t/m twaalf jaar geholpen worden om zich beter in te kunnen leven in een ander.

De groepsbijeenkomsten worden gecombineerd met online huiswerkopdrachten om de kennis en vaardigheden te generaliseren naar de thuisomgeving. Tijdens de opleiding hebben de cursisten: 1) up-to-date kennis aangereikt gekregen over de  normale en afwijkende ontwikkeling van het inlevingsvermogen van kinderen; 2) Geleerd hoe zij de ToM test- R kunnen afnemen en scoren en 3) Hoe zij op een zo effectief mogelijke manier de ToM-e training kunnen geven.  De opleidingsdagen werden door alle cursisten zeer positief beoordeeld, vooral de combinatie van theorie en praktijk werd door de cursisten als erg prettig ervaren: “Door eerst theorie aangereikt te krijgen begrijp ik beter wat het doel is van de oefeningen die worden aangeboden in de ToM-e training en kan ik deze beter laten aansluiten op de individuele behoeften van de kinderen”.

Klik hier voor meer informatie: https://www.piresearch.nl/producten/tom-e

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.