EFFECTIEVE MEDIATIETHERAPIE: STERKE OUDERS, STERKE KINDEREN

Er is veel bekend over wat werkt bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar met gedragsproblemen. Ouders versterken in het toepassen van een aantal effectieve opvoedingsstrategieën leidt tot de grootste afname van probleemgedrag en een toename van sociale vaardigheden bij het kind. PI Research biedt een vierdaagse scholing mediatietherapie waarin medewerkers leren hoe zij op een effectieve manier positieve opvoedingsstrategieën overbrengen bij ouders.

Mediatietherapie in de vorm van oudertraining is opgenomen in de Richtlijnen jeugdhulp voor het behandelen van ernstige gedragsproblemen tot 12 jaar (http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/ernstige-gedragsproblemen/). Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor zowel de opvoedingsstrategieën zelf als hoe medewerkers deze effectief kunnen aanleren en versterken. Medewerkers leren bewezen effectieve technieken voor gedragsverandering toepassen zoals het oefenen van opvoedingsvaardigheden en hoe zij ouders kunnen motiveren en ondersteunen bij gedragsverandering.

Voor meer informatie over deze scholing neem contact op met Jolle Tjaden (j.tjaden@piresearch.nl).


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.