GEACCREDITEERDE BASISTRAININGEN CGW BINNEN UW EIGEN ORGANISATIE MOGELIJK DOOR INTERNE TRAINERS MET LICENTIE

Inmiddels is de basistraining Competentiegericht Werken geaccrediteerd voor jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers. PI Research biedt interne trainers de mogelijkheid om onder de vlag van PI Research ook geaccrediteerde basistrainingen te verzorgen binnen de eigen organisatie. Aangezien dit onder de vlag van PI Research geschiedt worden de trainers jaarlijks gemonitoord vanuit PI Research om de kwaliteit van de trainingen te bewaken en ervoor te zorgen dat de aangereikte informatie up to date blijft.

Interne trainers die dit traject volgen en met een voldoende beoordeeld worden, ontvangen een trainerslicentie, en onderscheiden zich hiermee ten opzichte van interne trainers met een deelname bewijs.
Wat levert een trainerslicentie de organisatie op?

Een organisatie met trainers met trainerslicentie:

  • kan de basistraining Competentiegericht Werken (CGW)binnen de eigen organisatie verzorgen;
  • heeft trainers in huis die beschikken over up-to-date kennis betreffende CGW;
  • heeft trainers in huis waarvan de kwaliteit wordt gemonitoord;
  • beschikken over een trainersnetwerk met trainers van verschillende organisaties;
  • verstrekt PI Research deelnamebewijzen met accreditatie punten aan hun medewerkers ;
  • PI Research verzorgt invoer  accreditatiepunten.

Licentie-eisen

Een licentie is één jaar geldig. Om de licentie te behouden zijn een aantal licentie-eisen opgesteld waaraan de interne trainer moet voldoen. De licentie-eisen zijn:

  • Trainer verzorgt minimaal 6 modules/ halve trainingsdagen per jaar                                           
  • Trainer volgt jaarlijks een bijscholingsdag bij PI Research                                                         
  • Trainer heeft jaarlijks face to face supervisie                                                                            
  • Trainer behaalt een voldoende voor de dvd-beoordeling

 

Wilt u de kwaliteit binnen uw organisatie garanderen, en bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met M.Haspels@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.