GERALD PATTERSON OVERLEDEN

 

Bovenstaande bericht is geplaatst door het Oregon Social Learning Center (OSLC) naar aanleiding van het overlijden van Gerald Patterson op maandag 22 augustus. Patterson was een van de bekendste onderzoekers naar ouder-kind interactie bij de ontwikkeling van gedragsproblemen en effectieve behandeling hiervan. Zijn theorievorming en studies naar coercion (wederzijds afdwingen)  hebben tot op de dag van vandaag een grote invloed op het werk van therapeuten en onderzoekers over de hele wereld. Hij is de grondlegger van Parent Management Training Oregon (PMTO) en zijn werk vormt het fundament van vele interventies gericht op het verbeteren van ouder/opvoeder-kindinteracties. We zijn Patterson dankbaar voor zijn immense bijdrage aan de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Via zijn werk blijft hij een verschil maken in het leven van heel veel gezinnen. 

Lees hier meer over het leven van Gerald Patterson.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.