HANDELINGSGERICHT WERKEN ANNO 2018

“Niets nieuws!” of “Wéér wat nieuws!” zijn de meest gehoorde reacties van scholen bij de invoering van nieuwe methodieken. Dat was bij de kennismaking met HGW, nu zo’n 20 jaar geleden, niet anders. Inmiddels heeft de doelgerichte aanpak, waarin actief wordt samengewerkt met leerlingen en ouders, zijn waarde bewezen om binnen de mogelijkheden van een school Passend Onderwijs te kunnen bieden.

Bij PI Research maken we gebruik van de werkzame elementen van al onze interventies. Hierdoor verrijken we HGW met wat bewezen effectief is gebleken op het gebied van het creëren van een positief schoolklimaat en het geven van een ‘set up for success’. Zo blijft het voor scholen een flexibel instrument om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van hun leerlingen te verduidelijken en te bereiken. Voor meer informatie over de modules HGW kunt u contact opnemen met Sharon Kruisdijk: s.kruisdijk@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.