LEZINGENCYCLUS NIEUWE AUTORITEIT / GEWELDLOOS VERZET

Graag nodigen wij, namens het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet, jullie uit voor een lezing over NA / GV bij kinderen met angstproblematiek. Kinderen die weigeren om naar school te gaan, sociale situaties vermijden, zich isoleren en suïcidaal kunnen worden. Wat kun je vanuit Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet hiermee?

"Kinderen met angst, ouders in de klem"

Angststoornissen horen tot de meest voorkomende stoornissen bij kinderen en adolescenten. Angst heeft een grote invloed op het leven en functioneren van het kind of de jongere zelf, maar doorgaans ook op het hele gezin. Een veel gezien fenomeen is de aanpassing van ouders (en vaak ook brusjes) aan de angst in de vorm van (over)bescherming van het kind, meegaan in vermijden van de angstige situatie, meer thuis blijven om het kind gerust te stellen etc. in de hoop dat het kind hierdoor minder angstig zal worden. Het tegendeel is echter het geval: je geeft het kind impliciet de boodschap dat ze terecht angstig zijn en dat vermijden de beste strategie is. Omgekeerd kan het ook zo zijn dat het kind van de ouders als het ware eist zich aan te passen. De tegenovergestelde reactie van ouders zien we ook: ze beginnen het kind te overtuigen dat de angst nergens op gebaseerd is, gaan eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen of worden heel kritisch. Hoewel de opvoeding doorgaans niet de oorzaak van de angststoornis is, zien we vrijwel altijd een grote betrokkenheid en machteloosheid bij ouders en valt er veel winst te halen in het doorbreken van hun ‘accommodatiegedrag’. Dit vraagt ook van onszelf als therapeuten om niet meegezogen te worden in het patroon van (te)veel begrip, gevoelens van onmacht, moedeloosheid  en verlamming.

Vanuit de methodiek Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet kunnen wij deze gezinnen goed helpen wat betreft waakzame zorg (afstand en nabijheid), het doorbreken van hun ‘accommodatie gedrag’, het inhoud geven aan begrenzen, het stimuleren van samenwerking ouders en school etc. Om deze problematiek en verlammende interacties het hoofd te kunnen bieden heeft Eli Lebowitz samen met Haim Omer het prachtige “Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions”-programma (SPACE) ontwikkeld,  specifiek voor ouders van kinderen met internaliserende problematiek.

Graag vertellen wij jullie over onze ervaringen met deze gezinnen en het SPACE programma. Een mooie verbreding in het palet van interventies, maar bovenal een bewustwording ten aanzien van je eigen attitude als therapeut.

Datum:       12 oktober 2016

Tijd:           18.00 – 20.00 uur

Plaats:        De Kargadoor

                   Oudegracht 36

                   3511 AP Utrecht

Wij vragen van u bij de ingang van de zaal een bijdrage van 10 euro.

U mag zich opgeven door een email te sturen naar: nieuweautoriteit@gmail.com

Als u zich opgeeft neemt u automatisch ook deel. Wij zullen geen bevestiging sturen.

Namens het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet,

Met vriendelijke groet,

Lenny Rodenburg                                             

Klinisch psycholoog, systeemtherapeut 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.