ONDERZOEK NAAR GEWELDLOOS VERZET IN DE WEERBARSTIGE PRAKTIJK VAN DE RESIDENTIËLE JEUGDHULP / JEUGD-LVB

Op 13 juni/27 juni houden Kirsten van Gink en Katharina Visser een lezing over hun ervaringen met praktijkgericht onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van NVR in Nederlandse residentiele Jeugdhulp en Jeugd-LVB.

Kirsten is sinds 2014 bezig met haar promotieonderzoek bij het VUmc. Op basis van haar onderzoeksresultaten zal zij vertellen over de do’s & don’ts tijdens het implementatieproces en de effecten van NVR op het werkklimaat, leefklimaat en agressie beleefd door Jeugdhulp medewerkers en cliënten.

Katharina is sinds 2015 bezig met haar promotietraject bij het VUmc/de Banjaard. Zij zal jullie meenemen in de aanpassingen voor jeugdigen met LVB in de residentiele setting. Daarnaast zal zij voorlopige resultaten presenteren over het werkklimaat, leefklimaat & agressie beleefd door medewerkers en LVB cliënten in de Jeugd-LVB (dataverzameling loopt nog).

Locatie Amsterdam 13 juni:

Tijd: 18:00 – 20:00 uur, na afloop tijd om na te praten

Locatie: Bascule PI Research, Rijksstraatweg 145, 1115 AP Duivendrecht (vanaf station Duivendrecht 10 min lopen)

gratis parkeren – van 18:00 -19:00 uur blauwe kaart

Zaal: Melkweg

 

Locatie Eindhoven 27 juni:

Tijd: 18:00 – 20:00 uur, na afloop tijd om na te praten

ELF13,Sint Philomenastraat 11/13, 5622 CG, Eindhoven

Wij vragen van u bij de ingang van de zaal een bijdrage van 10 euro.Wilt u zich aanmelden voor de lezing in Amsterdam door een email te sturen naar: nieuweautoriteit@gmail.com.

Voor de lezing in Eindhoven bij wim-braamse@vraagkracht.nlAls u zich opgeeft neemt u automatisch ook deel. Wij zullen u geen bevestiging sturen.

Namens het Nederlands Netwerk Geweldloos verzet & Nieuwe autoriteit,

Lenny Rodenburg


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.