OPLEIDING VIDEO COACHING METHODISCH WERKEN

Hoe zorg ik er als gedragsdeskundige, coach of trainer voor dat men de aangereikte kennis en vaardigheden rondom het methodisch werken juist uitvoert? Hoe kan ik begeleiders ondersteunen bij het bevorderen van de interactie tussen de begeleider en cliënt?

Dagelijkse vraagstukken die binnen een zorginstelling de revue passeren. Praten met begeleiders over deze vraagstukken is een  eerste stap, maar middels ZIEN kun je sneller, efficiënter en effectiever samen met begeleiders de diepte in en de puzzel leggen.

De opleiding video coaching geeft de gedragsdeskundige, coach, trainer binnen uw instelling handvatten om beeldmateriaal te benutten voor het versterken van het methodisch werken  tijdens de werk- of teambegeleiding

Middels video coaching helpt de gedragsdeskundige, coach en/of trainer de begeleiders beter zicht te krijgen op het functioneren van de cliënt zodat zij hier hun handelen zo optimaal mogelijk op kunnen laten aansluiten. Immers, aan de hand van video-opnames wordt de context waarin de cliënt bepaald gedrag vertoont verduidelijkt, krijgt men zicht op het functioneren en wordt de interactie tussen de cliënt en de begeleider zichtbaar gemaakt.

De videocoach analyseert samen met begeleiders de interactie tussen de cliënt en de begeleider, waarbij wordt gekeken wat hierin goed gaat en waar eventuele aandachtspunten liggen. Het gedrag van de begeleider en het effect hiervan op de cliënt wordt bespreekbaar gemaakt en de begeleider reflecteert over zijn/haar eigen handelen. De coach zet de begeleider in zijn kracht en zoekt samen naar mogelijke oplossingen om de interactie tussen de begeleider en zijn cliënt (nog) beter te laten verlopen. De coach biedt de begeleider methodische handvatten waar de begeleider in de praktijk direct mee aan de slag kan.

Videocoaching is een interventie die gemakkelijk binnen de huidige organisatiestructuur als interventie geïmplementeerd kan worden en die snel bijdraagt aan de professionalisering van de begeleiders.

Duur: drie dagen

Data driedaagse opleiding:

Dag 1: Vrijdag 3 maart 2017

Dag 2: Vrijdag 24 maart 2017

Dag 3: Vrijdag 21 april

 

Kosten opleiding (open inschrijving): 997,50 per persoon  

Als u interesse heeft in deze opleiding mag u mailen naar: info@piresearch.nl 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.