OPVOEDEN PLUS: EEN STERK GEZIN BLIJVEN ALS DE SITUATIE IETS EXTRA’S VRAAGT

Sommige ouders hebben werk dat bijdraagt aan een veiligere samenleving (bijvoorbeeld krijgsmacht, politie, brandweer, ambulancepersoneel). De stress die bij dit soort beroepen hoort kan impact hebben op de sfeer in het gezin en de opvoeding. Met effectieve opvoedingstools kunnen ouders als team het gezin blijven versterken. 

Samen met het DienstenCentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Ministerie van Defensie) is PI Research een pilot gestart met ADAPT (After Deployment Adaptive Parenting Tools), een opvoedingsprogramma voor militairen rondom uitzending. Uitzending vraagt iets extra’s van de thuisblijvende ouder/opvoeder. Ook na uitzending kan het zoeken zijn om samen weer in een goed ritme te komen, als ouders weer een team te vormen in de opvoeding en allemaal je draai te vinden binnen het gezin. Dit preventieve programma is gebaseerd op Parent Management Training Oregon (PMTO) en is toegespitst op de militaire context. PI Research onderzoekt mogelijkheden om deze aanpak beschikbaar te maken voor andere beroepsgroepen.

Voor meer informatie over dit programma neem contact op met Jolle Tjaden (j.tjaden@piresearch.nl).


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.