'SAMEN ONTWIKKELEN'

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. U kunt nu een abstract voor uw presentatie of workshop indienen.

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen wij als samenwerkingspartners deze kennis efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

 

Op 23 november 2017 kunt u als duo van deskundigen een workshop geven over uw samenwerkingsinitiatief tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en/of huisartsenzorg. Werkt u als huisarts samen met een wijkteam, als psycholoog met een intern begeleider, of als psychiater met de gemeente? Vertel op 23 november hoe u samenwerkt om kinderen en jongeren effectiever hulp te kunnen bieden. Als wetenschapper kunt u een korte presentatie geven van uw onderzoeksresultaten die bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

De congrescommissie verzorgt de selectie van de bijdragen en laat half mei weten of uw abstract is geselecteerd. Als u een presentatie geeft en de rest van de dag het congres wilt bijwonen, krijgt u 50% korting op het toegangstarief.

Ook uw onderzoek presenteren of een workshop geven op Van wijk tot wetenschap 2017? Wees er dan snel bij, en doe het in ieder geval vóór 1 mei!

>> meer informatie

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.