UPDATE METHODEBOEK GEWELDLOOS VERZET IN DE (SEMI-) RESIDENTIELE SETTING

In september 2017 is er een update uitgekomen van het methodeboek Geweldloos Verzet in de (semi-) residentiele setting. Het boek is een inleiding in Geweldloos Verzet, waarbij praktische handvatten geboden worden aan iedereen die kennis wilt maken met dit gedachtengoed. Tevens wordt er in deze update specifiek aandacht besteed aan het werken met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

Heeft u in uw werk te maken met jeugdigen die geweld gebruiken, die niet doen wat u wilt en merkt u dat u vaak met uw handen in het haar zit over een goede benadering? Heeft u soms het gevoel dat u er alleen voor staat, dat u dingen alleen moet oplossen ook al werk u in een team? Heeft u het idee dat u vaker rondloopt als politieagent dan als behandelaar?

Zo ja, dan is het lezen van het methodeboek zeker de moeite waard. Ook als u uzelf niet herkent in bovenstaande typeringen, maar u wel geïnteresseerd bent in het op een andere manier omgaan met agressie en ander onacceptabel gedrag, dan is dit boek een aanrader.

Het methodeboek is een update van het methodeboek geschreven door de Bascule in 2013, aangevuld met de expertise van MFC de Banjaard betreffende het werken met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. PI Research is gevraagd om samen met de betrokkenen de update van het methodeboek te realiseren. De grootste veranderingen ten opzichten van de eerdere versie zijn dat er stilgestaan wordt bij de benadering van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking, Engelstalige begrippen vertaald zijn naar het Nederlands en de toevoeging van een aantal extra technieken die ingezet kunnen worden bij de uitvoering van Geweldloos Verzet.

Voor meer informatie of wanneer u het methodeboek wilt bestellen kunt u contact opnemen met Marianne Haspels, PI Research.

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.