ZICHTBAAR KWALITEIT VERGROTEN: METHODISCHE WERKBEGELEIDING AAN DE HAND VAN BEELDEN

Werkbegeleiding ondersteunt professionals in het bieden van de best mogelijke zorg voor hun cliënten. Het effectief benutten van werkbegeleiding kan echter een uitdaging zijn. Hoe krijg je echt zicht op uitvoering van de behandeling, stimuleer je blijvend reflectie en krijgen professionals feedback die ze direct kunnen benutten? 

Methodische werkbegeleiding aan de hand van beelden ondersteunt professionals bij het effectief reflecteren op hun werk, het leren van elkaar en het verder groeien binnen de behandeling die ze uitvoeren. De werkbegeleider krijgt op observatie gebaseerde informatie over de kwaliteit van uitvoering en kan hierdoor gericht de teamleden versterken. Hierdoor wordt de tijdsinvestering optimaal benut om de kwaliteit van zorg te verhogen.

Scholing

In een tweedaagse scholing leren werkbegeleiders welke elementen bijdragen aan effectieve reflectie aan de hand van beelden en hoe zij deze in kunnen zetten bij hun team. Hierbij is er aandacht voor de vaste opbouw van een bijeenkomst, het neerzetten van een veilig leerklimaat, verduidelijken van de vraag van de inbrengen en gericht beelden kijken en feedback geven binnen een methodisch kader. Ook leren deelnemers hoe zij met hun team feedback kunnen omzetten in concreet oefenen. Na de tweedaagse scholing krijgen werkbegeleiders 3 keer coaching in groepsverband waarin zij zelf beelden in brengen van hun bijeenkomsten. De effectieve elementen van methodische werkbegeleiding aan de hand van beelden zijn methodiek overstijgend en kunnen benut breed worden ingezet voor kwaliteitsborging en verbetering binnen teams.

PI Research heeft ruime ervaring in het benutten van beelden voor kwaliteitsborging en verbetering binnen programma’s zoals Parent Management Training Oregon (PMTO). Onlangs heeft PI Research in het kader van het project Effectieve Reflectie (zie http://www.hva.nl/akmi/onderzoek/projecten/content/projecten-algemeen/effectieve-reflectie.html) supervisoren van 3 instellingen in Amsterdam opgeleid in het geven van methodische werkbegeleiding aan de hand van beelden. 

Voor meer informatie en opleidingsmogelijkheden mag u contact opnemen met het secretariaat van PI Research via e-mail: secretariaat@piresearch.nl of telefonisch via 020-6501501. 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.