VERTREKTRAINING

De VertrekTraining is een vorm van intensief ambulante hulp voor jongeren, die gericht is op competentievergroting en de opbouw van een sociaal-ondersteunend netwerk. De hulpvorm is in eerste instantie ontwikkeld ten behoeve van jongeren uit residentiële instellingen van 15 jaar en ouder met risico op uitval en aansluitende thuisloosheid.

De VertrekTraining is ontwikkeld door PI Research. De verspreiding van de VertrekTraining geschiedt door Collegio te Woerden: Collegio coördineert de opleiding van VertrekTrainers. PI Research biedt training van professionals van andere hulpvormen voor jongeren in het gebruik of de integratie van elementen van de VertrekTraining.

Diverse hulpmiddelen voor de VertrekTraining zijn te downloaden in onze mediatheek.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.