JEUGDGGZ

PI Research wordt door instellingen regelmatig gevraagd ondersteuning te bieden bij de doorontwikkeling van het bestaande aanbod naar een effectiever aanbod op basis van wetenschappelijke kennis. Het door PI Research ontwikkelde competentiemodel is daarbij een handig referentiekader.

Uitgangspunten zijn:

  • vergroting van competentie van individuen en hun systeem, opdat zij beter kunnen functioneren in de samenleving
  • benutten van krachten van cliënten en hun sociale omgeving
  • ontwikkelingspsychologisch, ontwikkelingspsychopathologisch en leertheoretisch referentiekader  met gebruikmaking van systeemgerichte interventies
  • keuze voor interventies voor opvoeding, behandeling, bescherming en preventie die werken op basis van evaluatieonderzoek

Ook wordt PI Research met regelmaat gevraagd om bestaande en nieuwe effectieve interventies te implementeren in de JeugdGGZ (bijvoorbeeld PMTO).


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.