JEUGDLVB

De problematiek van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking is divers en  complex en wordt beïnvloed door meerdere factoren. Het gaat om een combinatie van IQ (50-85), sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problematiek zoals problemen in het gezin. 

PI Research heeft diverse ontwikkelings- en onderzoeksprojecten uitgevoerd binnen de LVBsector. Het door PI Research ontwikkelde competentiemodel is goed toepasbaar voor kinderen en jongeren met een cognitieve beperking. Het vergroten van de competentie kan bijdragen aan minder opgroeiproblemen en een betere sociale aanpassing.

 

PI Research heeft diverse hulpmiddelen en technieken voor assessment en gedragsbeïnvloeding ontwikkeld voor het werken met kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking. PI Research heeft kennis op het gebied van specifieke LVB-problematiek, zoals (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en weerbaarheid.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.