JUSTITIËLE JEUGDZORG

Van oudsher is onze organisatie zeer actief binnen de justitiële jeugdzorg. Zo zijn er interventies ontwikkeld die opgelegd kunnen worden als leerstraf door een rechter, zoals Tools4U en TACt.

Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ)

Als medeontwikkelaar en kwaliteitsadviseur zijn onze medewerkers betrokken bij de doorontwikkeling en implementatie van het LIJ. Het LIJ helpt professionals in de strafrechtketen om een onderbouwdeinschatting te maken van het risico op recidive, aanwezige risico- en beschermende factoren, de kans op schade aan zichzelf en/of anderen en de eventuele psychosociale problemen bij jeugdige delinquenten. Met het instrumentarium gebruiken verschillende ketenpartners (politie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Justitiële Jeugdinrichtingen, Openbaar Ministerie en de Rechtbank) elkaars informatie. Er wordt informatie verzameld die nodig is om verantwoorde analyses te maken, adviezen te geven, indicaties te stellen en beslissingen te nemen. Met een persoonsgerichte aanpak, gebaseerd op wetenschappelijke kennis over jeugdcriminaliteit, wordt het mogelijk beter in te spelen op de achtergronden en problemen van de jongeren die delicten hebben gepleegd en te voorkomen dat ze opnieuw de fout ingaan.

De opleiding LIJ voert PI Research uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze is toegankelijk voor medewerkers van  gecertificeerde jeugdzorginstellingen en de Raad. 

Halt-afdoening

PI Research heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de vernieuwde Halt-afdoening die in 2010 ingezet is. Via een Halt-procedure kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met Justitie. PI Research heeft - in samenwerking met Halt Nederland en diverse Halt-medewerkers het volgende bijgedragen aan de vernieuwde Halt-afdoening:
  - Evaluatie van de Halt-afdoening in 2006;
  - Ontwikkeling van de vernieuwde Halt-afdoening in 2008-2009;
  - Ontwikkeling van het Halt-signaleringsinstrument in 2009;
  - Training van Halt-medewerkers in de nieuwe onderdelen van de Halt-afdoening in 2009.
 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.