ONDERWIJS

Binnen het onderwijs draagt PI Research bij door het verrichten van onderzoek, het opleiden van professionals in het uitvoeren van effectieve gedragsinterventies en het trainen van competentiegericht werken het (speciaal) basis en voortgezet onderwijs.

                

Enkele voorbeelden van (effectieve) opleidingen voor het uitvoeren van gedragsinterventies in het (speciaal) onderwijs zijn SWPBS en Tools4School. Hier leest u meer over ouderbetrokkenheid in het SO: https://www.piresearch.nl/home/ouderbetrokkenheid-in-het-so

Andere opleidingen voor het (speciaal) onderwijs vindt u hieronder. 

Sleutelfiguren in het onderwijs:
- Competentiegericht Onderwijs en Management
- Workshop ontwikkeling en implementatie handelingsplan
- Ontwikkelingsgericht aansturen
- Opleiding tot Beter bij de les Coach

Leerkrachten
:

- Training rapporteren en concrete doelen stellen
- Workshops school- en klassenroutine
- Training gedragsbeïnvloedende technieken
- Workshop feedbacksystemen
- Opleiding tot Beter bij de les Coach

Speciaal (voortgezet) onderwijs
- Competentiegericht werken in het speciaal onderwijs. Schoolontwikkeling van proactieve en reactieve leerkrachtstrategieën ten behoeve van kwetsbare kinderen
- Behandeling ter voorkoming van schooluitval in Cluster IV: de behandelklas

Bij opleiding, implementatie en onderzoek worden leidinggevenden en stafmedewerkers van de organisatie nauw betrokken, zodat verankering van de nieuwe methodiek gewaarborgd wordt. Daarnaast kan PI Research een bijdrage leveren aan het beschrijven van de reeds gehanteerde methodiek in een organisatie.

 Voorbeelden van onderzoek zijn: 
- Het voorkómen van en reageren op (de ontwikkeling van) antisociaal gedrag bij kinderen en jeugdigen. Screening en interventie risicokinderen: SPRINT (50 scholen in regio Amsterdam)
- Doelgroep specificatie, beschrijving aanbod, procesbeschrijving implementatie: De Voorschool
- Doelgroepspecificatie, beschrijving aanbod: de Werkplaats (Altra Amsterdam)
- Doelgroepspecificatie, beschrijving aanbod: de BOPPIES (Altra Amsterdam)

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.