PREVENTIE

PI Research houdt zich bezig met vroegtijdige onderkenning van opvoedingsproblemen in gezinnen en (ontwikkeling van) antisociaal gedrag bij kinderen. Naast de vroegsignalering, heeft PI Research een aantal preventieve interventies en trainingen ontwikkeld. Dit zijn:

Kijk op ontwikkeling: een training voor verpleegkundigen en artsen in de geintegreerde jeugdgezondheidszorg gericht op het herkennen en inschatten van ontwikkelings- en opvoedingsrisico's en het adviseren van ouders.

3X Groei: interventie bij vroegtijdige onderkenning van opvoedingsproblemen in gezinnen en (ontwikkeling van) antisociaal gedrag bij kinderen. 3XGroei de oudertraining: gericht op het leren van opvoedvaardigheden aan ouders. 3XGroei de kidsles: gericht op het leren van vaardigheden die een kind nodig heeft om te functioneren thuis, in de vrije tijd en op school.

Deze trainingen kunnen onder andere gegeven worden bij de Centra Jeugd en Gezin. Voor meer informatie: info@piresearch.nl

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.