PRODUCTEN

In trainingen leren professionals om specifieke vormen van behandeling en begeleiding toe te passen. Het gaat daarbij om residentiële, ambulante en op dagbehandeling gerichte modules. PI Research leidt niet alleen uitvoerende medewerkers op, maar ook staf- en lijnfunctionarissen. Daarnaast biedt PI Research trainingen rond speciale thema's als hanteren van agressie en geweld, preventie van seksueel misbruik, kwaliteitsbewaking en competentiegericht management. De meeste trainingen vinden 'in company' plaats, in opdracht van een instelling en afgestemd op de sector en aansluitend bij het niveau en de leerwensen van de deelnemers. Voor enkele trainingen geldt tevens een open inschrijving.

Enkele voorbeelden uit ons cursusaanbod:

Voor sleutelfiguren en leidinggevenden

  • Competentiegerichte Hulpverlening en Management (CHM)
  • Ontwikkelingsgericht aansturen

Voor uitvoerende professionals

  • Workshop competentiegericht behandelen
  • Basistrainingen dag – en residentiele behandeling: competentiegericht werken gericht op jonge kinderen, jeugdigen, jong-volwassenen
  • Verdiepingstrainingen dag- en residentiële behandelng: handelen bij incidenten en crisissituaties, feedback met een feedbacksysteem, samenwerken met ouders, leerpuntentraining

Informatie kunt u opvragen bij info@piresearch.nl.

Overzicht alle trainingen


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.