3X GROEI

3x Groei: De Oudertraining, een individuele training waar ouders in een korte tijd en op een actieve manier tools in handen krijgen om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Het accent ligt op meer doen en minder praten.  

3x Groei de oudertraining is doorontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Dit heeft geresulteerd in 3 belangrijke innovaties.

Nieuw handboek voor trainers

De technieken voor de trainer, de opvoedvaardigheden voor ouders en onderdelen van de bijeenkomsten voor ouders zijn aangescherpt op basis van de nieuwste inzichten uit de wetenschap. Deze zijn uitgebreid beschreven met aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Door de vaste opbouw van opvoedvaardigheden is er voor ouders een grotere setup voor succes om effectief het gedrag van hun kind te beïnvloeden,

Nieuwe voorbeeldfragmenten voor ouders

Er zijn nieuwe voorbeeldfragmenten van de opvoedvaardigheden voor het gebruik in de bijeenkomsten met ouders. Deze fragmenten ondersteunen ouders bij het eigen maken van de vaardigheden in de bijeenkomst en daarbuiten. De nieuwe fragmenten zijn voor 3x Groei trainers te bestellen op een handige usb voor €15 per stuk. Dit kan via secretariaat@piresearch.nl

Kwaliteitssysteem

Om de kracht van 3xGroei te behouden en de ontwikkeling van trainers blijvend te stimuleren, is er een kwaliteitsysteem ontwikkeld. Net zoals de methodiek zelf gaat dit kwaliteitssysteem uit van het best werkzame minimum. Na de 4 daagse opleiding voert de trainer jaarlijks een aantal werkzaamheden uit die bijdragen aan het borgen van de kwaliteit van de oudertraining en de ontwikkeling als professional. Per 1 januari 2015 wordt het kwaliteitssysteem 3xGroei ingevoerd. Trainers die eerder zijn opgeleid kunnen hieraan deelnemen om hun licentie 3xGroei te krijgen.

Folder 3x Groei: de oudertraining

 
Doelgroep:
(Toekomstige) Ouderbegeleiders in centra voor dag- of residentiële behandeling
Duur:
3 dagen en een terugkomdag
Vorm:
Incompany en Open inschrijving 
Groepsgrootte:
8 à 9 deelnemers
Kosten:
Op aanvraag

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten
  • theoretisch kader (competentiemodel en leertheorie)
  • indicaties en contra-indicaties
  • gedragsmatige observaties
  • assessment (bijv. a.d.h.v. de dagelijkse routine in het gezin)
  • gebruik van basistechnieken voor competentievergroting
  • introductie van de oudertraining in het gezin
  • opzet van de basistraining: de lessen en toetsen
  • toepassing van de basistraining
  • gedragsbeschrijving en werkplan

Voor meer informatie mag u contact opnemen met j.tjaden@piresearch.nl

 

 

PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.