CGW

CGW (residentieel en ambulant, gezinsgericht)

Competentiegericht Werken (CGW) is een basismethodiek, gebaseerd op werkzame elementen, welke als onderlegger dient voor de verschillende programma’s ((dag)behandeling, onderwijs, dagbesteding, ambulante begeleiding) voor verschillende doelgroepen.

Ondanks het brede scala aan interventies en (sub)doelgroepen binnen een organisatie biedt het CGW de mogelijkheid om te spreken vanuit één gezamenlijke taal, wat de transparantie, overdracht en afstemming binnen de organisatie maar ook naar buiten toe vergroot.  Dit wordt mede gerealiseerd door het hanteren van één analyse- en interventiemodel (het competentiemodel) binnen de verschillende disciplines en het werken met een gefaseerd aanbod.

Doelgroep:

Ambulante werkers

Begeleiders binnen de (dag)behandeling/begeleiding, 24 uurs zorg

Sectoren:

Jeugdzorg, Onderwijs, Verstandelijk beperkte zorg, Maatschappelijke opvang, Ambulante begeleiding in de wijk

Duur:
3 daagse basistraining – vier dagdelen supervisie

Jaarlijkse verdiepingsdagen

Vorm:
Incompany: team (begeleiders incl gedragsdeskundige/manager)

Groepsgrootte:
Maximaal 10 uitvoerend en gedragsdeskundige/manager


Kosten: op aanvraag

Contactpersoon:
Marianne Haspels (M.Haspels@piresearch.nl)

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in de zorg die het huidige aanbod willen doorontwikkelen en meer competentiegericht willen werken. Ook is deze opleiding geschikt om nieuwe medewerkers te scholen, om de basisprinicpes van het competentiegericht  werken zich eigen te maken.

Voor organisaties/team waarvoor het competentiegericht werken nieuw is wordt er gestart met de CHM – Cursus Competentiegerichte Hulpverlening en Management (CHM). Sleutelfiguren rondom en uit het team maken voorafgaand aan de teamtraining een implementatieplan op mede gebaseerd op een sterkte zwakte analyse, daarnaast wordt aandacht besteed aan een borgingsplan en een traject uitgezet hoe het team de ingetrainde methodiekonderdelen zich verder eigen kan maken en vast kan houden op de lange termijn.

Artikel competentiegericht behandelen 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.