eigen kracht
logo

Om sleutelfiguren handvatten aan te reiken tijdens dit proces heeft PI Research de cursus Competentiegericht Hulpverlening en Management ontwikkeld. Daarnaast is een train-de-trainersopleiding beschikbaar voor de opleiding van interne trainers. Doel hiervan is borging op lange termijn en dat de organisatie zelfstandig nieuwe medewerkers kan opleiding in het competentiegericht werken. Ook is er aanbod met betrekking tot de basistraining voor teams.

CHM VOOR SLEUTELFIGUREN

De cursus is bedoeld voor sleutelfiguren (staf en lijnfunctionarissen) die een bestaand aanbod willen doorontwikkelen aan de hand van het competentiegericht werken en/of sleutelfiguren die een nieuw aanbod op basis hiervan willen ontwikkelen.
Ook is de cursus bedoeld voor sleutelfiguren die niet bekend zijn met het competentiegericht werken en (komen te) werken op een groep waar competentiegericht gewerkt wordt. De cursus heeft een vast curriculum, maar wordt op maat toegesneden voor de situatie en de wensen van de cursisten.
Tijdens de cursus wordt een projectplan geschreven, waarin zowel inhoudelijke en organisatorische keuzes worden gemaakt voor de (door)ontwikkeling van een methodisch aanbod voor de specifieke doelgroep. De sleutelfiguren krijgen gedurende de loop van de cursus feedback op het projectplan en eventuele methodiekonderdelen welke gedurende de cursus ontwikkeld worden. Daarnaast wordt in het projectplan aandacht besteed aan de haalbaarheid van verschillende veranderingen binnen de eigen organisatie en de belasting van de sleutelfiguren bij het tegelijkertijd starten van methodiekontwikkelingstrajecten. Tenslotte wordt uitgebreid stilgestaan bij de implementatie en borging van methodiek en het competentiegericht aansturen van medewerkers.

Inhoud van de training

 • ontwikkeling methodiek:kennismaking met competentiegericht werken en de diverse methodische onderdelen vertalen naar de doelgroep in de betreffende setting;
 • innovatie: invoering en onderhoud van een nieuwe werkwijze; 
 • aansturing: competentiegericht (bege)leiding geven aan uitvoerende professionals.

Indicatoren

 • kennis van competentiegericht werken 
 • vaardigheden t.a.v. doorontwikkeling/aanscherpen van eigen aanbod 
 • kennis van competentiegericht werken 
 • kennis van programma-ontwikkeling –implementatie en borging 
 • vaardigheden in het opstellen plan van aanpak mbt ontwikkeling – implementatie - borging 
 • kennis van en vaardigheden mbt ontwikkelingsgericht aansturen 
 • product: beschrijving in CGW termen: doelgroep en doelstelling en koppeling naar interventies 
 • product: sterkte- zwakte analyse van methodisch werken van huidig aanbod 
 • product: plan van aanpak: doelstelling mbt diverse methodiekonderdelen (op basis van swot) – te ondernemen acties mbt ontwikkeling – implementatie en borging – prioritering – koppeling aan jaarplan 
 • product: taakgerichte beoordeling van functioneren medewerker (swot) en passende begeleidingsstijl op de verschillende taken

Uitvoering
De training wordt incompany aangeboden.

OPLEIDEN VAN INTERNE TRAINERS

Om de borging van de methodiek te garanderen kunnen er interne trainers worden opgeleid welke zelfstandig de basistraining voor de (semi)residentiële teams kunnen verzorgen. Voorwaarde is dat ze de CHM (zie hierboven) gevolgd hebben. Door interne trainers op te leiden is bij aanname van nieuw personeel continuïteit geborgd. Tevens kunnen de interne trainers opgedane kennis en vaardigheden inzetten tijdens teamvergaderingen en studiedagen.

Inhoud training
De train-de-trainersopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 • vier train-de-trainersdagen 
 • als co-trainer samen met PI Research verzorgen van de basistraining 

De interne trainers ontvangen een draaiboek en een powerpoint behorende bij de basistraining en kunnen intern de basistraining verzorgen.

Trainerslicentie
PI Research biedt de interne trainers de mogelijkheid om onder de vlag van PI Research geaccrediteerde basistrainingen te verzorgen binnen de eigen organisatie. De trainers worden jaarlijks gemonitoord vanuit PI Research om de kwaliteit van de trainingen te bewaken en ervoor te zorgen dat de aangereikte informatie up to date blijft. Interne trainers die dit traject volgen en met een voldoende beoordeeld worden, ontvangen een trainerslicentie.

Licentie-eisen
Interne trainers zijn bij voorkeur gedragsdeskundigen. Een organisatie heeft in ieder geval minimaal één gedragsdeskundige met een trainerslicentie, dit om de inhoudelijke supervisie aan de interne trainers vorm te geven.
Een licentie is één jaar geldig. Om de licentie te behouden zijn een aantal licentie-eisen opgesteld waaraan de interne trainer moet voldoen. De licentie-eisen zijn:

 • Trainer verzorgt minimaal 6 modules/halve trainingsdagen per jaar
 • Trainer volgt jaarlijks een bijscholingsdag bij PI Research € 299
 • Trainer heeft jaarlijks face to face supervisie € 476
 • Trainer behaalt een voldoende voor de dvd-beoordeling € 476

Jaarlijkse kosten voor behoud van trainerslicentie per trainer € 1.351.

Indicatoren (na 4 dagen en meelopen als co-trainer)

 • geven van korte en krachtige inleidingen 
 • beantwoorden van vragen – begeleiden van discussies 
 • instrueren, begeleiden en nabespreken van opdrachten en oefeningen 
 • activeren deelnemers 
 • begeleiden van groepsprocessen – creëren van draagvlak – bieden van veiligheid 
 • bewaken van tijd – agenda – bedienen apparatuur
 • kennis van en kunnen werken met trainersdraaiboek
BASISTRAINING VOOR TEAMS

De basistraining wordt voor elke team op maat gemaakt en afhankelijk van het aanbod wordt de training vormgegeven en incompany uitgevoerd.

Mogelijke onderwerpen

 • Basistraining: uitgangspunten, competentie-analyse, rapportage, fasering, dagelijkse routine als behandelprogramma, gesprekstechnieken, gedragsveranderingstechnieken.
  Duur: 3 dagen
 • Rapportage en evaluatie: informatie verzamelen, werkpunten opstellen, leerpuntentraining en evaluatie.
  Duur: 1 dag
 • Opbouwen, activeren, onderhouden eigen netwerk, samenwerken met ouders/netwerk.
  Duur: 1 dag
 • Omgaan met agressie en handelen bij incidenten en crisissituaties.
  Duur: 1 dag
 • Invoeren van een feedbacksysteem
  Duur: 1 dag
meer weten?
Marianne Haspels
0643376286