effectieve interventies

De kennisoverdracht en vaardigheidstraining stelt leerkrachten in staat om beter in te spelen op de behoeften van het kind wat vervolgens leidt tot een effectievere leertijd en verhoogd welzijn en welbevinden van zowel leerling als leerkracht.

Thema’s die aan de orde kunnen komen inzake kennisoverdracht zijn:

 • Vormen van gedragsstoornissen/ gedragsproblematiek
 • De basisprincipes in het hanteren van gedragsstoornissen/gedragsproblematiek
 • Schoolbrede thema’s gerelateerd aan omgaan met gedrag: organisatie van de zorgstructuur / interne begeleiding / ondersteuning van pedagogisch klimaat

Mogelijke vaardigheidstrainingen zijn:

 • Klassenmanagement gericht op preventie van gedragsproblemen
 • Analyseren van gedrag – functionele analyse
 • Werken met groeps- en individuele handelingsplannen
 • Groepsdynamiek
 • Communicatie met kinderen: het kindgesprek
 • Communicatie met ouders van kinderen met gedragsproblemen
 • Professioneel corrigeren en Time-out protocol
 • Pedagogische stijl / professioneel leraarschap

In overleg met de school wordt bepaald met welke ondersteuning de vragen van de school het beste beantwoord kunnen worden.

WORKSHOPS

Onderstaande workshops en modules worden aangeboden:

 • Workshop Gedrag Algemeen
 • Workshop ADHD
 • Workshop Angst
 • Workshop ASS
 • Workshop Dwang
 • Workshop Hechting
 • Workshop HB
 • Workshop Intelligentie
 • Workshop J/M verschillen
 • Workshop ODD
 • Workshop Pesten
 • Workshop PTSS
 • Workshop Trauma
 • Workshop Werkhouding

Bovenstaande aangeboden workshops en modules zijn ook gevalideerd zijn op Lerarenregister.nl.
Deze workshops staan geregistreerd voor 6 RU.

meer weten?
Sharon Kruisdijk-Hené
0683010833