PLEEGZORG BEGELEIDEN IS EEN VAK

De landelijke methodiekhandleiding voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg.

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen heeft een kind in een pleeggezin een veilige en stabiele plek nodig. Duidelijkheid over de toekomst en een goede samenwerking tussen alle belangrijke mensen om het kind heen is hiervoor noodzakelijk. Pleegzorgbegeleiders zijn de verbindende schakel tussen alle partijen en behartigen de belangen van het kind. Het is belangrijk dat zij daarbij vooruitkijken. De nieuwe, landelijke methodiek ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’, helpt hen daarbij. Bovendien zorgt de methodiek, bij breed landelijk gebruik, dat alle pleegzorgbegeleiders zo effectief én uniform mogelijk hun werk kunnen doen.

‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ is ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Kinderpostzegels, en in nauwe samenwerking met vier pleegzorgaanbieders: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké.

Bekijk hier het filmpje over deze methodiek

De methodiek is voor € 39,95 euro excl verzendkosten hier te bestellen. 

De visie op pleegzorg werkt ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ uit in concrete handelingsprincipes. In de methodiek staat de begeleiding van het pleegkind, zijn ouder(s) en pleegouder(s) centraal. Pleegzorgbegeleiders krijgen concrete hulpmiddelen in handen waarmee de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg aan pleegkinderen, hun ouder(s) en pleegouder(s) zullen verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorg-proces: vanaf het moment van uithuisplaatsing tot terugplaatsing naar huis of bij langverblijfpleegzorg tot toewerken naar zelfstandigheid. De methodiek sluit aan bij wat we uit onderzoek weten over ‘wat werkt’ in de pleegzorg. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en is bovendien gebaseerd op en in overeenstemming met bestaande landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen (JZW, NIP of NVO). ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ omvat daarmee een compacte, maar stevige basis.

Bekijk hier gratis de inhoudsopgave en eerste twee hoofdstukken van de methodiekhandleiding.

Mocht u vragen hebben of op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen rondom de landelijke pleegzorgmethodiek dan kunt u contact opnemen met Gonnie Albrecht: g.albrecht@piresearch.nl

 

  


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.