PO/VO ADVIESTEAM

Ondersteuning leerlingen

Dagelijks worden scholen geconfronteerd met leerlingen die vastlopen in het primair of voortgezet onderwijs door (complexe) sociaal-emotionele- of gedrags-problemen die ook invloed hebben op de leerontwikkeling.  De afdeling Onderwijsondersteuning  helpt  leerlingen, ouders en scholen door het bieden van specialistische diagnostiek, advies en/of  kortdurende ondersteuning wanneer basis- of generalistische hulp niet toereikend is met het volgende aanbod:

Samen met de zorgafdelingen van de Bascule biedt de afdeling Onderwijsondersteuning diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie en van complexe leerstoornissen in combinatie met kinderpsychiatrische problematiek en heeft het volgende aanbod:


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.