SOCIALE WIJKTEAMS

Werk jij als professional in een wijkteam? Bekijk dan de online toolbox!

Vragen over opvoeding, seks en relaties of de aanpak van problematisch gedrag: iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox Wijkteams Werken met Jeugd een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. Deze website telt inmiddels ruim 60 tools van PI Research, het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Van Montfoort en Praktikon.

Nieuw op de website zijn de opvoedingstools voor ouders, ontwikkeld door PI Research. Je vindt onder andere tips voor het maken van een effectief beloningssysteem en do’s en don’ts bij het stellen van grenzen aan je kind.

www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Het APK-model

“Wij voeren voor elk merk en type burger een APK uit.
APK samen met u en uw netwerk, onder het genot van een kop koffie”

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken.

PI Research introduceert het APK-model. Een analyse- en interventiemodel om samen met de burger te onderzoeken welke eigen krachten hij/zij kan benutten op het gewenste doel te bereiken en welke ondersteuning vanuit het eigen netwerk, eventueel de partners in de wijk en/of professionele hulpverlening daarbij ingezet kan worden.

Het APK-model staat voor

  • Aansluiten bij de burger – vraagverheldering - komen tot een gezamenlijk doel
  • Analyse van de situatie van de burger in zijn/haar netwerk. Welke krachten en kwetsbaarheden spelen een rol bij het bereiken van het doel: nu en in de toekomst?
  • Prioritering. Op welke factoren dient de ondersteuning zich te richten? Hoe kan met een zo licht mogelijke ondersteuning zoveel mogelijk worden bereikt (matched care).
  • Keuze van het arrangement. Welke vorm van ondersteuning is het meest effectief en kan de gemeente bieden?

Dit analyse- en interventiemodel voor op de keukentafel is één van de onderdelen die zijn in te zetten bij het methodisch handelen door de sociale wijkteams.

PI Research draagt bij aan de ontwikkeling van de sociale wijkteams middels het verrichten van onderzoek (doelgroepanalyse van de wijk/regio), het opleiden van professionals in het uitvoeren van effectieve ondersteuning en het trainen van teams in het methodisch werken, waaronder oplossingsgerichte gesprekstechnieken.

 

TRAININGEN EN WORKSHOPS SOCIALE WIJKTEAMS

 

Professionalisering sociale wijkteams

Start (2 dagen)

-       effectieve gespreksvoering met de burger, zijn gezin, zijn netwerk (het keukentafelgesprek)

-       toepassing van het APK-model samen met de burger;

-       organiseren van en ondersteunen bij netwerkbijeenkomsten;

Veranderfase

-       ondersteunen van de burger: vergroten zelfsturing en probleemoplossingsvaardigheden (1 dag)

-       ondersteunen van ouders: vergroten van opvoedvaardigheden voor kinderen

        (2 dagen)

-       ondersteunen van ouders: vergroten van opvoedvaardigheden voor jongeren

        (2 dagen)
 

Bij opleiding, implementatie en onderzoek worden leidinggevenden en stafmedewerkers van de organisatie nauw betrokken, zodat verankering van de nieuwe methodiek wordt gewaarborgd. Daarnaast kan PI Research een bijdrage leveren aan het beschrijven van de werkwijze in een organisatie.

Klik hier voor de powerpoint presentatie: methodisch werken in sociale wijkteams

Contactpersoon: Marianne Haspels: m.haspels@piresearch.nl


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.