STERKER VOOR DE KLAS

 

Om alle leerlingen in een klas tot bloei te laten komen, hebben leerkrachten effectieve strategieën voor gedragsbeïnvloeding nodig. In de cursus Sterker voor de Klas krijgen leerkrachten deze aangereikt. Sterker voor de klas reikt leerkrachten en IB-ers concrete handvatten aan om een positief klimaat in de klas te stimuleren én probleemgedrag tijdig te signaleren en bij te sturen. Daarnaast is er binnen de cursus expliciet aandacht voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met ouders.

De effectieve strategieën die worden aangereikt zijn afkomstig uit Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) en Parent Management Training Oregon-model (PMTO). Beide aanpakken zijn zowel gericht op het voorkómen van probleemgedrag als op het effectief verminderen van reeds aanwezige gedragsproblemen. Vanuit het principe ‘noodzakelijk voor sommigen, nuttig voor allen’ wordt ingezet op klassenbrede interventies, met af en toe een intensiever aanbod voor groepjes of een individuele leerling. 

Trainersopleiding

In de trainersopleiding worden deelnemers in drie dagen toegerust voor het geven van Sterker voor de Klas aan leerkrachten. In de drie dagen wordt vooral veel geoefend in het geven van onderdelen van het draaiboek; binnen dit oefenen komen de verschillende vaardigheden aan bod die trainers nodig hebben om de groep effectief te leiden en de inhoud daadwerkelijk over te brengen. De theorie onder de inhoud wordt al werkende ingeweven.

Inhoud van de trainersopleiding

In de scholing leren deelnemers hoe zij in tweetallen een groep leerkrachten en IB-ers kunnen trainen, hoe zij goed bij deze groep professionals kunnen aansluiten en hoe zij de inhoud effectief kunnen overbrengen, zodat er daadwerkelijk groei in vaardigheden optreedt. Ook leren zij hoe ze de onderlinge samenwerking als trainersduo optimaal kunnen benutten. Deelnemers maken een analyse van hun eigen vaardigheden op deze punten, stellen concrete doelen voor zichzelf en reflecteren op verschillende momenten op de voortgang op deze doelen.  

Trainers

Sterker voor de Klas kan gegeven worden door gecertificeerde PMTO therapeuten en PBS coaches.

Duur

3 dagen

Kosten

Op aanvraag

Vragen?

Voor meer informatie over Sterker voor de Klas kunt u mailen naar secretariaat@piresearch.nl.

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.