TOM E

                                                                                                                                

ToM-e opleiding voor professionals

De ToM-e opleiding is bedoeld voor professionals die werken met kinderen met zwakke sociale vaardigheden of kinderen met (een vermoeden van) een Autisme Spectrum Stoornis. De professional wordt opgeleid in het zelfstandig uitvoeren van de ToM-e training. De ToM-e training is een zogenaamde ‘blended’ training die kinderen helpt om zich beter in te kunnen leven in anderen. De training bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten en verschillende oefeningen via het online platform ‘Jouw Omgeving’. Kinderen volgen een digitale ‘superheldentraining’, waarbij ze missies uitvoeren en gadgets verdienen. De ToM-e opleiding duurt twee dagen en wordt een aantal keer per jaar door PI Research georganiseerd.   De ToM-e training is een deels digitale versie van de bewezen effectieve ToM-training (Steerneman, 2012; Begeer e.a., 2015)1. De ToM-training is in Nederland de enige effectieve training op dit gebied.

Inhoud van de opleiding

De tweedaagse opleiding wordt gestart met het aanreiken van up-to-date kennis over de Theory of Mind. De drie stadia waarlangs ToM zich ontwikkelt komen uitvoerig aan de orde: (1) voorlopers van ToM (doen-alsof, het onderkennen van verschil tussen fysisch en mentaal, emotieherkenning); (2) eerste manifestaties van ToM (first order belief en false belief) en (3) hoogste niveau van ToM (second order belief).

Daarnaast leren de deelnemers de ToM test-R (Steerneman, P. & Meesters, C. (2009). ToM test-R. Garant.) te hanteren als een instrument in de handelingsgerichte diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen. De ToM test-R is een van de weinige instrumenten die het construct ToM op een gedifferentieerde wijze benadert. Aan de hand van casuïstiek wordt in de opleiding geoefend met afname en scoring.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het uitvoeren van de ToM-e training. De ToM-e training is een blended interventie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met een Autisme Spectrum Stoornis. De ToM-e combineert een 8-weekse groepsgewijze interventie uit de reguliere ToM-training met een digitale module in het platform Jouw Omgeving. Kinderen kunnen met de digitale module hun missies (huiswerkopdrachten) maken en interacteren met hun behandelaar. Deelnemers maken tijdens de opleiding kennis met het protocol van de ToM-e training. Met behulp van oefeningen wordt aandacht besteed aan hoe deelnemers een ToM-e training uit kunnen voeren en hoe ze daarin vaardigheden kunnen versterken rondom de ToM van het kind. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan generalisatie naar de dagelijkse praktijk en het informeren en activeren van ouders bij de training.

De afgelopen 20 jaar is de opleiding met veel succes verzorgd door Pim Steerneman en Cor Meesters (Steerneman, P. (2012). ToM training: Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Maklu.). Zij hebben hun kennis en expertise overgedragen aan PI Research. Vanaf 2017 wordt de training verzorgd door PI Research en de Bascule in samenwerking met Sander Begeer van de Vrije Universiteit. De VU en de Bascule hebben de ToM-e training ontwikkeld en het 8-weekse protocol veelvuldig onderzocht op effectiviteit.  

Data van de eerstvolgende opleiding:

n.n.b.

(9.30-16.30 uur)

 

Locatie: de Bascule te Duivendrecht

Kosten voor tweedaagse opleiding: 750,- euro

In deze prijs zijn onderstaande materialen inbegrepen:

-          ToM test-R en bijbehorende handleiding

-          Materialen die behoren bij de geprotocolleerde ToM-e training:

o   Handleiding voor het kind met opdrachten en missies (indien geen gebruik van Jouw Omgeving gemaakt kan worden)

o   Protocol voor de trainer

o   Materialen voor de opdrachten tijdens de ToM-e training

o   Handleiding voor ouders met informatie en oefeningen

o   Protocol voor de ouderbijeenkomsten inclusief powerpoint

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Lisanne Koppenberg: l.koppenberg@piresearch.nl

 

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.