Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs

De module levert kennis op over trauma en een versteviging van de al aanwezige vaardigheden gericht op het vergroten van de veiligheid in de klas en daarmee het creëren van een optimaal leerklimaat. Door middel van opdrachten kunnen deelnemers bepalen wat zij al traumasensitief aanpakken en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Dit leidt tot een uiteindelijk individueel- of schoolbreed gericht plan van aanpak. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

  • Kennis over trauma
  • De basis van traumasensitief lesgeven
  • Veiligheid & relaties
  • Zelfregulatie
  • Samenwerken met ouders en andere betrokkenen
  • Zorgen voor jezelf
  • Het maken van een plan van aanpak

Bij een incompany training wordt in overleg met de school gekeken welke onderdelen van TSL al geïntegreerd zijn in het handelen van de school en waar nog meer informatie over nodig is. Middels een schoolbrede training maakt het hele team kennis met de achtergronden van trauma en met de vaardigheden in het lesgeven die hier bij horen. Daarna is er de mogelijkheid voor leerkrachten om een afspraak te maken voor een  observatie door de trainers, waarbij er feedback gegeven kan worden op de in praktijk gebrachte kennis.

De training is geregistreerd bij Lerarenregister.nl met twee varianten: een reguliere versie van 16 studiebelastingsuren en een verkorte versie van 8 studiebelastingsuren.

DUUR/STUDIEBELASTING

Een training bestaat uit 4 interactieve plenaire bijeenkomsten, waar zowel kennisoverdracht plaatsvindt als het oefenen van vaardigheden.

meer weten?
Sharon Kruisdijk-Hené
0683010833
Competentie Gericht Werken