VERBINDEND GEZAG EN GEWELDLOOS VERZET

Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet -  Verbindend Gezag & geweldloos Verzet richt zich op professionals die te maken hebben met kinderen, jeugdigen, adolescenten die hun ouders (en andere volwassenen) flink op de proef stellen. Wanneer de kinderen de baas in huis worden en ouders, docenten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos gaan voelen, biedt de methodiek van ‘Geweldloos verzet’ zoals ontwikkeld door Haim Omer (2007), hoogleraar psychologie in Tel Aviv, een krachtig alternatief.
Omer gaat aan de slag met het subsysteem dat zelden opgeeft en meestal openstaat om alles wat mogelijk is te proberen, namelijk de ouders.
In zijn boek: Geweldloos verzet in gezinnen, een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten presenteert Omer een gestructureerde aanpak voor de hierboven geschetste problemen.

De methodiek stoelt op een in de huidige  tijd passende vorm van gezag die de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen op positieve gebruikt en (weer) bevordert. In de opleidingen (training en supervisie) maken de ambulant werkers zich de visie, de taal en de technieken eigen. Binnen de Bascule, moederorganisatie van PI Research,  is een residentiële variant ontwikkeld.

Scholingsaanbod

I  Kennismaking voor sleutelfiguren met het Gedachtegoed Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet

Twee daagse cursus waarin de uitgangspunten en basisprincipes aanbod komen. Geoefend wordt met een aantal onderdelen zodat men ook zelf ervaart wat het Geweldloos Verzet kan betekenen.

Stil wordt gestaan bij wat dit gedachtegoed kan betekenen voor het eigen aanbod en hoe het zich verhoudt tot de huidige werkwijze.

II Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet (residentieel)

Het traject bestaat achtereenvolgens uit:

  1. Kartrekkerstraining (2 dagen)
  2. Basistraining teams (2 dagen)
  3. Supervisie teams & kartrekkers (4 x 3 uur)
  4. Terugkomdag kartrekkers en basisteam ( 1dag)

In tijd ziet het traject er ongeveer als volgt uit:


  Activiteit

 

Periode

Kartrekkerstraining

3 dagen

1e twee dagen achter elkaar inplannen.

Basistraining team

2 dagen achter elkaar of max 1 week tussen de dagen

Supervisie team

4 x 3 uur

Verspreid over 6 maanden (1,5 maand tussen de   bijeenkomsten)

Terugkomdag teamtraining

Na 8 maanden basistraining team

 

De trainingsdagen zijn van 9.30 uur – 16.30 uur. Twee supervisie groepen vinden op één dag plaats. Data en tijden worden in overleg vastgesteld. De locatie, beamer en flapover  worden door Stek jeugdzorg  geregeld.

III Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet (Ambulant)

Het traject bestaat achtereenvolgens uit:

  1. Twee dagen  basistraining
  2. Drie supervisiebijeenkomsten van drie uur
  3. Een dag verdieping
  4. Een supervisiebijeenkomst

De verdiepingsdag wordt ingevuld op basis van de wensen van de medewerkers. Er kan gekozen worden uit de modules: angst&dwang, eetstoornissen, emotie-agressieregulatie en/of oudergroep.

Planning en randvoorwaarden

Het traject van het opleiden van ambulant werkers neemt gemiddeld driekwart jaar in beslag.

Gestart wordt met de basistraining ( 4 dagen 2 dagen verspreid over een maand)  de volgende bijeenkomsten worden steeds met één maand  tussenruimte ingepland.

 

Maand 1

Maand 3

Maand 4

Maand 6

Maand 7

Maand 9

Dag 1

Dag 2

Supervisie 1

Supervisie 2

Supervisie 3

Dag 3

Supervisie 4

 

Tijden en data  worden  in overleg met u ingepland.

 

Iedereen die vanaf 7 november 2014 deze opleiding in de ambulante setting gevolgd heeft kan accreditatiepunten ontvangen. Dit geldt voor de volgende beroepsgroepen:

Register Agogen (AG)                            8.25 punten

Register Cliëntondersteuners                 40 punten

Register Gezinshuisouders                     8.25 punten

Register GGZ-agogen                            8.25 punten

Register Maatschappelijk werk (MW)       8.25 punten

 

Voor meer informatie over deze interventie, of heeft u interesse in de opleiding, neem dan contact op met Marianne Haspels, m.haspels@piresearch.nl of bel naar  020- 650 15 01.

Ervaringen met NVR, een behandelaar en een sociotherapeut van de Bascule spreken:

Behandelaar:

“Als behandelverantwoordelijke ben ik erg trots op mijn team. Waar we voorheen druk bezig waren na te denken over hoe we toch het kind moesten veranderen is er na de training NVR meer ruimte gekomen voor reflectie op het teamfunctioneren. Wat kunnen wij als team doen om de situatie voor ons en het kind te veranderen. Ik merk dat mijn team minder beheersmatig werkt en meer ideeën heeft hoe anders om te gaan met de situatie. Wat ik vaak hoor in mijn team is dat mensen zich serieus genomen voelen en dat ze het prettig vinden dat ik als behandelaar meer onderdeel ben geworden van het team.”

Sociotherapeut:

“Bij sommige jongeren krijg ik het idee dat niets helpt wat wij doen. Ze lijken niet te willen meewerken. Nu we met NVR bezig zijn helpt het ons als team om de focus meer op ons eigen gedrag te richten. De gedachte dat wij geen controle hebben over het gedrag van de jongeren helpt ons om in ieder geval zo goed mogelijk onze eigen acties neer te zetten.  Of ze meewerken of niet, dat geeft mij in ieder geval veel rust. Bovendien helpt het mij ook omdat ik weet dat we met z’n allen ons best doen en dat het niet luisteren jongeren niet betekent dat wij iets anders moeten doen.”

Klik hier voor de VGGV folder

Klik hier voor de literatuurlijst VGGV


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.