SAMENWERKINGSPARTNER PI7

 

Pi7 is de landelijke samenwerkingsgroep van zeven pedologische instituten in Nederland
Al meer dan 40 jaar leveren de Pedologische instituten een wezenlijke bijdrage aan onderwijsvraagstukken gericht op de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in Nederland. Door de samenwerking in Pi7 is een krachtenbundeling ontstaan van de specifieke expertise van de individuele instituten.
De missie van Pi7:'Samen zoeken naar oplossingen voor onderwijsbelemmeringen voor leerlingen met een specifieke onderwijs- zorgbehoefte op het gebied van gedrag en sociaal emotioneel functioneren.' Jaarlijks kiezen de gezamenlijke instituten in overleg met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het ministerie van OCW een aantal onderzoeksprojecten.
In Pi7 projecten wordt een verbinding gelegd tussen de expertise en kennis van het onderwijsveld enerzijds en het wetenschappelijke onderzoek anderzijds. Hierdoor ontstaat een tweezijdige kennisstroom die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van allerlei onderwijsvraagstukken. Meer informatie over Pi7 en een beschrijving van de projecten kunt u vinden op de websites van alle instituten en van de Landelijke Vereniging voor Cluster 4.

Deelnemende instituten:

PI Research: PI Duivendrecht/ De Bascule: PI Amsterdam/ RENN4:PI Noord Nederland / CEDgroep: PI Rotterdam / Praktikon: PI Nijmegen / Onderwijs Advies: PI Leiden /
HCO: PI Den Haag / Koraalgroep: PI Hondsberg/Oisterwijk

 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.