SAMENWERKINGSPARTNER SEJN

 

Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (afgekort SEJN en in de wandelgangen 'het Sein' genoemd), is een groep van jeugdzorginstellingen (SEJN-deelnemers) en ondersteuningsorganisaties (SEJN-partners) die een samenhangende meet- en verbeterbeweging in de jeugdsector wil realiseren. Kernthema’s daarin zijn het werken met prestatie-indicatoren, het benutten van resultaatgegevens en de implementatie van effectieve methoden.

Het SEJN komt voort uit het landelijk project 'Zicht op Effectiviteit'. Daarin namen 27 instellingen voor jeugdzorg deel aan de implementatie en consolidatie van effectmonitoring in de praktijk. Deze instellingen werden daarbij geholpen door een projectgroep.

Deze projectgroep heeft ook het initiatief genomen tot de oprichting van het nieuwe samenwerkingsverband. Praktikon, het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research vormen daarbij het start-SEJN. De coördinatie van het SEJN vindt plaats door het Nederlands Jeugdinstituut.

De partners werken vanuit een gemeenschappelijk kader samen op het gebied effectmonitoring en het werken met prestatie-indicatoren. De partners zijn: Praktikon, PIONN, PI Research en het NJI.


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.