NIEUWSBRIEVEN

U mag mailen naar info@piresearch.nl als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.

 

Nieuwsbrief oktober 2018

ToM-e opleiding voor professionals

Handelingsgericht werken anno 2018                                                                                                 

Geweldloos verzet in de wijk. It takes a village to raise a child

Sterker voor de klas nu breder beschikbaar 

EMDR en geweldloos verzet 

Pleegzorg begeleiden is een vak                 

Geaccrediteerde training: hoe kunnen raadsonderzoekers jongeren met lvb signaleren en goed onderzoek doen om tot een passend strafadvies te komen?

 

Nieuwsbrief juni 2018

Uw privacy

Gezin Centraal

Update methodeboek Geweldloos Verzet in de (semi-) residentiële setting

Trainers Tools4U nog beter toegerust op brede doelgroep

Start ADAPT vanuit zorg voor getraumatiseerde veteranen: gezinnen helpen de balans te vinden

TOM-e opleiding

Lezing Nederlands netwerk GV&NA op 13 juni in Amsterdam en 27 juni in Eindhoven

Handelingsgericht werken in het Jeugd-Domein-ALV sectie jeugd

 

Nieuwsbrief mei 2017 

Militaire gezinnen ondersteunen tijdens en na uitzending

Nieuwe methodiekhandleiding helpt pleegzorgbegeleiders vooruit te kijken

Effectieve mediatietherapie: sterke ouders, sterke kinderen

Tom-e: E-health superheldentraining voor kinderen met autisme

Bijeenkomst NNNA op 17 mei

 

Nieuwsbrief oktober 2016

Basismethodiek Voor Pleegzorgbegeleiding

Beter Bij De Les: de oplossing voor werkgeheugenproblemen is binnen handbereik

Lezingencyclus Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet

Zichtbaar Kwaliteit Vergroten: Methodische Werkbegeleiding aan de hand van beelden

 

Nieuwsbrief juli 2016

Directeur A.I. Van PI Research

Kenniscongres voor Samenwerking In De Brede Jeugdhulp

PMTO Documentaire ‘Sterke Ouders, Sterke Kinderen’ in première

PMTO werkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’

Hoe weet je of je meet wat je wilt weten?

 

Nieuwsbrief april 2016 

Hoe bied je een onderwijsklimaat dat stimulerend is voor alle kinderen?

Hoe onderbouwt mijn instelling op betaalbare wijze haar kwaliteit en relevantie?

Op het juiste moment effectieve hulp bieden aan jongeren met ernstige gedragsproblemen

Eigenwijzr, een meetinstrument dat het welbevinden van kinderen in het onderwijs bevordert

Zelfredzaamheid? Competentiegericht begeleiden werkt! 

 

Nieuwsbrief februari 2016 

Integraal aanbod voor wonen én dagbesteding

Toolbox voor sociale wijkteams: praktisch, effectief en direct beschikbaar

Hebben traditionele gezagsdragers hun autoriteit verloren?

Meldcode kindermishandeling effectief toepassen? Leer het online!

'Ik ben blij dat ik er ben, maar ik vind dat ik er niet op deze manier had moeten komen'

 

Nieuwsbrief december 2015

Sprint heeft effect!

Vluchtelingenkinderen in nederland

Nieuw onderzoek: PCIT ook effectief in nederland

Maak gebruik van de subsidies voor scholing van professionals

Cadeautje voor in de schoen? Geweldloos verzet in gezinnen

Opleiding tot gecertificeerd Tools4school trainer!

 

Nieuwsbrief september 2015

Dít is wat werkt bij externaliserende gedragsproblemen

Geaccrediteerde opleidingen

Actualisatie vragenlijsten over seks

Handige hulpmiddelen voor wijkteams

Help mijn cliënt heeft zelf geen doelen

 

Nieuwsbrief Juni 2015

Functional family therapy krijgt een nieuwe naam!

Doelgerichte aanpak van hele jongere kinderen met ernstige gedragsproblemen

Voorschoolse educatie biedt kinderen met een (taal) achterstand hulp

Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen

 

Nieuwsbrief april 2015 

Discussie time out is één grote spraakverwarring 

De kracht van het sociale wijkteam 

Positieve resultaten in passend onderwijs 

Complimentendag draagt bij aan een positief schoolklimaat 

 

Nieuwsbrief januari 2015

Ontwikkeling van een landelijke pleegzorgmethodiek

Kwaliteitsregister jeugdzorg

Oefenen in plaats van erover praten!

Stichting Halt zet flinke stap in maatschappelijk ondernemen

 

Nieuwsbrief september 2014

PMTO heeft positieve effecten!

PI Research breidt effectieve interventies uit met pcit

NJI erkent swpbs als theoretisch goed onderbouwd

Non-violent resistance ondergebracht bij PI Research

 

Nieuwsbrief juni 2014

Maatwerk in plaats van stemmingmakerij!

De betekenis van eigen kracht voor professionals en gezinnen

Handvatten voor samenwerken met ouders

Proficiat heliomare, parlan en sein!

Hoe maak ik de noodzaak van behandelen inzichtelijk?

 

Nieuwsbrief maart 2014

Het hoort er gewoon bij! Seksuele opvoeding

PI Research breidt effectieve interventies uit

Positive behavior school (pbs) Wijngaard in huizen: proficiat!

Effectief werken: hoe draag ik bij aan een optimaal rendement? 


PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.