Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs

Competentie Gericht Werken

Eigen kracht en specifieke kansen van gezinnen en hun sociale omgeving worden benut. Competentie gericht werken vormt de basis van onze interventies.

VERBINDEND GEZAG & GEWELDLOOS VERZET

Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet is bedoeld voor gezinnen waar de kinderen de baas in huis zijn of worden en ouders, leerkrachten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos (gaan) voelen en ouders zich niet meer veilig voelen. 
®Verbindend Gezag, geregistreerd merk door www.lorentzhuis.nl.

meer lezen
COMPETENTIEGERICHT WERKEN

Competentiegericht werken betekent het ontwikkelen van een methodiek passend bij de doelgroep en de doelstelling van de begeleiding. Op basis van kennis over effectieve interventies worden er keuzes gemaakt met betrekking tot professioneel handelen. De verschillende methodiekonderdelen worden dus op maat afgestemd op de cliënt zijn mogelijkheden en beperkingen, de context waarin hij/zij zich begeeft en zijn/haar perspectief. Er worden verschillende programma’s op maat (ambulant, (dag)residentieel, onderwijs) binnen verschillende werkvelden (jeugdzorg, GGZ, VB, dak- en thuislozen, Wijkteams) ontwikkeld, allen met het competentiegericht werken als basismethodiek.

meer lezen
METHODISCH WERKEN IN WIJKTEAMS

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken.

meer lezen
TOEKOMST VAN DE RESIDENTIE

Kinderen onder de 16 jaar niet laten opgroeien op een groep

Hoe werken we gezamenlijk toe naar zorg voor gezinnen en kinderen en jongeren waarbij

  • het gezin en de gezinsproblematiek centraal staat;
  • de focus ligt op in het gezin en anders dichtbij het gezin;
  • de uithuisplaatsing van kinderen onder de 16 te allen tijde een gezinsvorm  betreft (netwerk, pleegzorg, gezinshuis).
meer lezen
SPARE CONFERENCE
meer lezen