Jeugdhulp (Speciaal) Onderwijs

Competentie Gericht Werken

Eigen kracht en specifieke kansen van kinderen en hun sociale omgeving worden benut. Trainen van vaardigheden in CGW is één van onze kernactiviteiten.

VERBINDEND GEZAG & GEWELDLOOS VERZET

Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet is bedoeld voor gezinnen waar de kinderen de baas in huis zijn of worden en ouders, leerkrachten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos (gaan) voelen en ouders zich niet meer veilig voelen. 
®Verbindend Gezag, geregistreerd merk door www.lorentzhuis.nl.

meer lezen
COMPETENTIEGERICHTE HULPVERLENING EN MANAGEMENT (CHM)

Het doorontwikkelen van een bestaand aanbod en de scholing van professionals begint bij de deskundigheidsbevordering van managers en gedragsdeskundigen (de zogenaamde sleutelfiguren). Zij zijn de eindverantwoordelijken en stellen een plan van aanpak op t.a.v. inhoud, implementatie en borging op de lange termijn.

meer lezen
METHODISCH WERKEN IN WIJKTEAMS

Afgelopen jaren is de kennis over ‘wat werkt’ in de zorg enorm toegenomen. Het is de uitdaging om deze kennis mee te nemen in de transformatie naar een dienstverlening aan burgers die uitgaat van wederkerigheid, eigen kracht en gezamenlijk oplossingen zoeken.

meer lezen
TOEKOMST VAN DE RESIDENTIE

Kinderen onder de 16 jaar niet laten opgroeien op een groep

Hoe werken we gezamenlijk toe naar zorg voor gezinnen en kinderen en jongeren waarbij

  • het gezin en de gezinsproblematiek centraal staat;
  • de focus ligt op in het gezin en anders dichtbij het gezin;
  • de uithuisplaatsing van kinderen onder de 16 te allen tijde een gezinsvorm  betreft (netwerk, pleegzorg, gezinshuis).
meer lezen