WELKOM BIJ PI RESEARCH

PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht
op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

PI Research doet onderzoek, ontwikkelt competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementeert effectieve methodieken in het brede veld van de jeugdzorg en het onderwijs. PI Research geeft advies en trainingen, toegespitst op wat er nodig is in elke bijzondere situatie.

NIEUWS

14|03|2017
Vacature Senior  projectmedewerker

Functie naam  Senior  projectmedewerker/Orthopedagoog generalist / GZ-psycholoog / K&J Psycholoog/Onderwijsadviseur  
 
Aantal uren per week 28 - 32 uur
 
Functie-inhoud  Verrichten van handelingsgerichte diagnostiek met als doel het in kaart brengen van onderwijsbehoeften. Geven van advies en consultatie binnen het Passend Onderwijs. Acquireren en starten van nieuwe onderwijs- en jeugdhulpprojecten. Ontwikkelen, begeleiden en implementeren van schoolbrede projecten. Verrichten van advies- en trainingswerkzaamheden t.b.v. scholen. Dragen van inhoudelijke organisatorische en budgetverantwoordelijkheid t.a.v. de projecten.

lees meer ››
23|12|2016
Studiedag Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet

18 april 2017 in de Lichtfabriek te Haarlem

Met Haim Omer, Ziv Gilad, Paul Verhaeghe, Frank Van Holen, Hans Bom, Eliane Wiebenga en diverse ervaringsdeskundigen

Op deze studiedag staat het opnieuw nadenken over autoriteit en gezag centraal. Gezag is nergens meer vanzelfsprekend. In zijn boek ‘Autoriteit’ stelt Paul Verhaeghe dat je zelfs zou kunnen spreken van een gezagscrisis. Deze manifesteert zich op vele terreinen: tussen ouders en kinderen, tussen leraren en leerlingen, tussen politici en burgers, op de werkvloer en in de publieke ruimte. Generaties lang was het vanzelfsprekend om te luisteren naar de mensen die het voor het zeggen hadden: de ouders, de leerkracht, de politieagent, de dominee, de dokter.

lees meer ››
23|12|2016
Zicht op kwaliteit

In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis opgedaan over ‘wat werkt’ om het gedrag van jeugdigen en (jong)volwassen te beïnvloeden. Het is een uitdaging om de werkzame methodiekonderdelen te implementeren als vast onderdeel van de werkwijze. Het begint bij het zicht hebben op de huidige stand van zaken om vanuit daar een volgende stap te zetten. Daarvoor heeft PI Research twee instrumenten ontwikkeld die u hiervoor kunt benutten: De CGWmonitor en de CGWmeter.

lees meer ››
23|12|2016
3 maart: Praten over seks

Seksualiteit en intimiteit is een belangrijke ontwikkelingstaak die hoort bij een gezonde ontwikkeling voor ieder kind en jongere. Maar praten over seks, dat is niet voor iedereen even gemakkelijk. Hoe krijg je eigenlijk zicht op welke vaardigheden een cliënt beheerst op het gebied van seksualiteit? Wat is normaal gedrag dat hoort bij een gezonde seksuele ontwikkeling, waar ook binnen jullie voorziening voldoende ruimte voor moet zijn en wanneer is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hoe reageer je daar op?

lees meer ››
23|12|2016
Opleiding Video coaching methodisch werken

Hoe zorg ik er als gedragsdeskundige, coach of trainer voor dat men de aangereikte kennis en vaardigheden rondom het methodisch werken juist uitvoert? Hoe kan ik begeleiders ondersteunen bij het bevorderen van de interactie tussen de begeleider en cliënt?

lees meer ››
23|12|2016
Geaccrediteerde basistrainingen CGW binnen uw eigen organisatie mogelijk door interne trainers met licentie

Inmiddels is de basistraining Competentiegericht Werken geaccrediteerd voor jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers. PI Research biedt interne trainers de mogelijkheid om onder de vlag van PI Research ook geaccrediteerde basistrainingen te verzorgen binnen de eigen organisatie. Aangezien dit onder de vlag van PI Research geschiedt worden de trainers jaarlijks gemonitoord vanuit PI Research om de kwaliteit van de trainingen te bewaken en ervoor te zorgen dat de aangereikte informatie up to date blijft.

lees meer ››
04|10|2016
Zichtbaar kwaliteit vergroten: methodische werkbegeleiding aan de hand van beelden

Werkbegeleiding ondersteunt professionals in het bieden van de best mogelijke zorg voor hun cliënten. Het effectief benutten van werkbegeleiding kan echter een uitdaging zijn. Hoe krijg je echt zicht op uitvoering van de behandeling, stimuleer je blijvend reflectie en krijgen professionals feedback die ze direct kunnen benutten? 

lees meer ››
04|10|2016
Basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding

Vanuit de wens om effectiever en uniformer te werken in de pleegzorg, hebben PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de handen in één geslagen om de basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding te ontwikkelen en te implementeren, met financiering van Kinderpostzegels. Om de handleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de pleegzorgpraktijk is de handleiding in samenwerking met een viertal pleegzorgaanbieders ontwikkeld en geïmplementeerd, namelijk: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké.

lees meer ››
04|10|2016
Lezingencyclus Nieuwe Autoriteit / Geweldloos verzet

Graag nodigen wij, namens het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet, jullie uit voor een lezing over NA / GV bij kinderen met angstproblematiek. Kinderen die weigeren om naar school te gaan, sociale situaties vermijden, zich isoleren en suïcidaal kunnen worden. Wat kun je vanuit Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet hiermee?

lees meer ››
04|10|2016
Beter bij de les: de oplossing voor werkgeheugenproblemen is binnen handbereik

Beter bij de les is een evidence-based training voor leerlingen in het basisonderwijs die kampen met werkgeheugenproblematiek of zwakke executieve functies. PI Research biedt sinds de start van dit schooljaar exclusief de opleiding tot trainer of coach aan. 

lees meer ››
29|08|2016
Gerald Patterson overleden

 

Bovenstaande bericht is geplaatst door het Oregon Social Learning Center (OSLC) naar aanleiding van het overlijden van Gerald Patterson op maandag 22 augustus. Patterson was een van de bekendste onderzoekers naar ouder-kind interactie bij de ontwikkeling van gedragsproblemen en effectieve behandeling hiervan. Zijn theorievorming en studies naar coercion (wederzijds afdwingen)  hebben tot op de dag van vandaag een grote invloed op het werk van therapeuten en onderzoekers over de hele wereld. Hij is de grondlegger van Parent Management Training Oregon (PMTO) en zijn werk vormt het fundament van vele interventies gericht op het verbeteren van ouder/opvoeder-kindinteracties. We zijn Patterson dankbaar voor zijn immense bijdrage aan de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Via zijn werk blijft hij een verschil maken in het leven van heel veel gezinnen. 

lees meer ››
14|07|2016
Directeur a.i. van PI Research

Met ingang van 1 juni 2016 is Gonnie Albrecht aangesteld als directeur a.i. van PI Research. Zij neemt daarmee de werkzaamheden over van Caroline Pruymboom,  die vanaf die datum de functie van RVE-manager a.i. binnen de Bascule gaat vervullen.

lees meer ››
13|07|2016
Kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp

De specialistische jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben een grote hoeveelheid betrouwbare kennis voorhanden. Voor jeugdigen die hulp nodig hebben is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar hoe kan deze kennis efficiënt toegepast worden? Wie zijn per geval de juiste samenwerkingspartners? Hoe ontstaat er een gedeelde werkwijze met deze partners?

lees meer ››
12|07|2016
PMTO erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’

Al sinds 2009 is PMTO opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Tot op heden droeg PMTO het predikaat 'theoretisch goed onderbouwd'. De afgelopen 2 jaar is door het Kenniscentrum PMTO NL gewerkt aan een herindiening. En vorige maand was het zover: 

lees meer ››
07|07|2016
Hoe weet je of je meet wat je wilt weten?

Onderzoek doen begint met nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vraag.Wil je weten hoe je het beste kunt meten wat je wilt weten, lees dan verder.

lees meer ››
03|07|2015
Ontwikkeling landelijke pleegzorgmethodiek in het nieuws

Samen met het NJI en de Pleegzorgaanbieders Jeugdhulp Friesland, Juzt, Youké en Lindenhout ontwikkelt PI Research een landelijke methodiek voor pleegzorgbegeleiders. Dit gebeurt in opdracht van Stichting Kinderpostzegels. Klik hier voor het artikel dat hierover verschenen is in Mobiel, het tijdschrift voor pleegzorg.

lees meer ››
ga naar nieuwsarchief ››
PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.