WELKOM BIJ PI RESEARCH

PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht
op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

PI Research doet onderzoek, ontwikkelt competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementeert effectieve methodieken in het brede veld van de jeugdzorg en het onderwijs. PI Research geeft advies en trainingen, toegespitst op wat er nodig is in elke bijzonder situatie.

NIEUWS

04|10|2016
Zichtbaar kwaliteit vergroten: methodische werkbegeleiding aan de hand van beelden

Werkbegeleiding ondersteunt professionals in het bieden van de best mogelijke zorg voor hun cliënten. Het effectief benutten van werkbegeleiding kan echter een uitdaging zijn. Hoe krijg je echt zicht op uitvoering van de behandeling, stimuleer je blijvend reflectie en krijgen professionals feedback die ze direct kunnen benutten? 

lees meer ››
04|10|2016
Basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding

Vanuit de wens om effectiever en uniformer te werken in de pleegzorg, hebben PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de handen in één geslagen om de basismethodiek voor pleegzorgbegeleiding te ontwikkelen en te implementeren, met financiering van Kinderpostzegels. Om de handleiding zo goed mogelijk te laten aansluiten op de pleegzorgpraktijk is de handleiding in samenwerking met een viertal pleegzorgaanbieders ontwikkeld en geïmplementeerd, namelijk: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké.

lees meer ››
04|10|2016
Lezingencyclus Nieuwe Autoriteit / Geweldloos verzet

Graag nodigen wij, namens het Nederlands Netwerk Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet, jullie uit voor een lezing over NA / GV bij kinderen met angstproblematiek. Kinderen die weigeren om naar school te gaan, sociale situaties vermijden, zich isoleren en suïcidaal kunnen worden. Wat kun je vanuit Nieuwe Autoriteit / geweldloos verzet hiermee?

lees meer ››
04|10|2016
Beter bij de les: de oplossing voor werkgeheugenproblemen is binnen handbereik

Beter bij de les is een evidence-based training voor leerlingen in het basisonderwijs die kampen met werkgeheugenproblematiek of zwakke executieve functies. PI Research biedt sinds de start van dit schooljaar exclusief de opleiding tot trainer of coach aan. 

lees meer ››
29|08|2016
Gerald Patterson overleden

 

Bovenstaande bericht is geplaatst door het Oregon Social Learning Center (OSLC) naar aanleiding van het overlijden van Gerald Patterson op maandag 22 augustus. Patterson was een van de bekendste onderzoekers naar ouder-kind interactie bij de ontwikkeling van gedragsproblemen en effectieve behandeling hiervan. Zijn theorievorming en studies naar coercion (wederzijds afdwingen)  hebben tot op de dag van vandaag een grote invloed op het werk van therapeuten en onderzoekers over de hele wereld. Hij is de grondlegger van Parent Management Training Oregon (PMTO) en zijn werk vormt het fundament van vele interventies gericht op het verbeteren van ouder/opvoeder-kindinteracties. We zijn Patterson dankbaar voor zijn immense bijdrage aan de jeugdzorg en jeugd-GGZ. Via zijn werk blijft hij een verschil maken in het leven van heel veel gezinnen. 

lees meer ››
14|07|2016
Directeur a.i. van PI Research

Met ingang van 1 juni 2016 is Gonnie Albrecht aangesteld als directeur a.i. van PI Research. Zij neemt daarmee de werkzaamheden over van Caroline Pruymboom,  die vanaf die datum de functie van RVE-manager a.i. binnen de Bascule gaat vervullen.

lees meer ››
13|07|2016
Kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp

De specialistische jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie hebben een grote hoeveelheid betrouwbare kennis voorhanden. Voor jeugdigen die hulp nodig hebben is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar hoe kan deze kennis efficiënt toegepast worden? Wie zijn per geval de juiste samenwerkingspartners? Hoe ontstaat er een gedeelde werkwijze met deze partners?

lees meer ››
12|07|2016
PMTO erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’

Al sinds 2009 is PMTO opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies. Tot op heden droeg PMTO het predikaat 'theoretisch goed onderbouwd'. De afgelopen 2 jaar is door het Kenniscentrum PMTO NL gewerkt aan een herindiening. En vorige maand was het zover: 

lees meer ››
07|07|2016
Hoe weet je of je meet wat je wilt weten?

Onderzoek doen begint met nieuwsgierigheid en het stellen van de juiste vraag.Wil je weten hoe je het beste kunt meten wat je wilt weten, lees dan verder.

lees meer ››
18|05|2016
Effectieve hulp bieden aan jongeren met ernstige gedragsproblemen op het juiste moment

Hoe herkennen lokale teams op tijd deze gezinnen en welke vorm van hulp is dan het meest passend? Welke uitdagingen komen we tegen en hoe kan de samenwerking tussen de lokale teams en de specialistische gezinsinterventies voor deze jongeren worden verbeterd? Op 9 juni vindt het congres ‘De juiste hulp op het juiste moment?’ plaats waarin antwoord op deze vragen wordt gegeven.

lees meer ››
01|04|2016
EigenwijzR, een meetinstrument dat het welbevinden van kinderen in het onderwijs bevordert.

De EigenwijzR is een meetinstrument ontwikkeld vanuit de positieve psychologie: kijk naar wat goed gaat volgens het kind en bevorder het welbevinden.

lees meer ››
01|04|2016
Hoe onderbouwt mijn instelling op betaalbare wijze haar kwaliteit en relevantie?

Tijdens het congres Jeugd in Onderzoek 2016 werd tijdens het hoofdprogramma duidelijk dat Praktijkonderzoek een haalbaar (en betaalbaar) alternatief is voor Randomized Controlled Trials. Lees meer over hoe jouw instelling de waarde van kennis en data van de werkvloer kan benutten.

lees meer ››
01|04|2016
Werken aan zelfredzaamheid? Competentiegericht begeleiden werkt!

Uit praktijkonderzoek naar de uitvoering van Competentie Gericht Begeleiden (CGB) bij de Kessler Stichting komt naar voren dat de zelfredzaamheid van cliënten toe neemt die deze vorm van begeleiding ontvangen.

lees meer ››
04|02|2016
'Ik ben blij dat ik er ben, maar ik vind dat ik er niet op deze manier had moeten komen'

...aldus Iris de Groot.
Iris had een bijzondere jeugd omdat haar moeder een verstandelijke beperking had. Om te vertellen hoe dat was maakte zij het stripverhaal 'Mamma?' 'Ik was eenzaam. Ik had vieze kleren en mijn haar zat in de war. Ik werd gepest op school omdat ik stonk', vertelt Iris.

lees meer ››
01|02|2016
Hebben traditionele gezagsdragers hun autoriteit verloren?

Moeten we op zoek gaan naar een nieuwe invulling van autoriteit en hoe doorbreek je de machteloosheid van ouders? De interessante informatieavond bij de Balie Amsterdam en het Internationale Congres in Malmö geven hier antwoord op.

lees meer ››
01|02|2016
Integraal aanbod voor Wonen én Dagbesteding

Binnen de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) verblijven cliënten  van alle leeftijden met epilepsie en een verstandelijke beperking ((E)VB). Sinds een aantal jaar wordt op de behandelafdelingen ontwikkelings- en competentiegericht gewerkt. Onlangs is er voor gekozen een integraal aanbod te ontwikkelen voor Wonen én Dagbesteding met als doel het bieden van ondersteuning afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoefte van de cliënt in zijn context (24 uur).

lees meer ››
01|02|2016
Online cursus Augeo over (de meldcode) kindermishandeling

De online cursus van Augeo vergroot kennis leerkrachten over (de meldcode) kindermishandeling en vergroot hun vertrouwen in de stappen die zij als professional kunnen ondernemen bij een vermoeden van kindermishandeling.

lees meer ››
03|07|2015
Ontwikkeling landelijke pleegzorgmethodiek in het nieuws

Samen met het NJI en de Pleegzorgaanbieders Jeugdhulp Friesland, Juzt, Youké en Lindenhout ontwikkelt PI Research een landelijke methodiek voor pleegzorgbegeleiders. Dit gebeurt in opdracht van Stichting Kinderpostzegels. Klik hier voor het artikel dat hierover verschenen is in Mobiel, het tijdschrift voor pleegzorg.

lees meer ››
ga naar nieuwsarchief ››
PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.