WELKOM BIJ PI RESEARCH

PI Research is een centrum voor onderzoek, innovatie en opleiding gericht
op de ontwikkeling, opvoeding en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen.

PI Research doet onderzoek, ontwikkelt competentiegerichte hulpverleningsvormen en implementeert effectieve methodieken in het brede veld van de jeugdzorg en het onderwijs. PI Research geeft advies en trainingen, toegespitst op wat er nodig is in elke bijzondere situatie.

NIEUWS

07|04|2017
ToM-e opleiding voor professionals

De ToM-e opleiding is bedoeld voor professionals werkzaam met kinderen met (vermoedens van) een autisme spectrum stoornis. De opleiding richt zich op het meten en trainen van een van de kernproblemen van autisme: het inlevend vermogen, ook wel Theory of Mind genoemd. De opleiding besteed aandacht aan up-to-date kennis over de Theory of Mind, de afname van de ToM test-R en het opzetten en uitvoeren van de ToM-e training, een effectief bewezen geprotocolleerde behandeling bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.

lees meer ››
07|04|2017
Effectieve mediatietherapie: Sterke ouders, sterke kinderen

Er is veel bekend over wat werkt bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar met gedragsproblemen. Ouders versterken in het toepassen van een aantal effectieve opvoedingsstrategieën leidt tot de grootste afname van probleemgedrag en een toename van sociale vaardigheden bij het kind. PI Research biedt een vierdaagse scholing mediatietherapie waarin medewerkers leren hoe zij op een effectieve manier positieve opvoedingsstrategieën overbrengen bij ouders.

lees meer ››
07|04|2017
Opvoeden plus: een sterk gezin blijven als de situatie iets extra’s vraagt

Sommige ouders hebben werk dat bijdraagt aan een veiligere samenleving (bijvoorbeeld krijgsmacht, politie, brandweer, ambulancepersoneel). De stress die bij dit soort beroepen hoort kan impact hebben op de sfeer in het gezin en de opvoeding. Met effectieve opvoedingstools kunnen ouders als team het gezin blijven versterken. 

lees meer ››
23|12|2016
Zicht op kwaliteit

In de afgelopen jaren is er steeds meer kennis opgedaan over ‘wat werkt’ om het gedrag van jeugdigen en (jong)volwassen te beïnvloeden. Het is een uitdaging om de werkzame methodiekonderdelen te implementeren als vast onderdeel van de werkwijze. Het begint bij het zicht hebben op de huidige stand van zaken om vanuit daar een volgende stap te zetten. Daarvoor heeft PI Research twee instrumenten ontwikkeld die u hiervoor kunt benutten: De CGWmonitor en de CGWmeter.

lees meer ››
23|12|2016
Opleiding Video coaching methodisch werken

Hoe zorg ik er als gedragsdeskundige, coach of trainer voor dat men de aangereikte kennis en vaardigheden rondom het methodisch werken juist uitvoert? Hoe kan ik begeleiders ondersteunen bij het bevorderen van de interactie tussen de begeleider en cliënt?

lees meer ››
23|12|2016
Geaccrediteerde basistrainingen CGW binnen uw eigen organisatie mogelijk door interne trainers met licentie

Inmiddels is de basistraining Competentiegericht Werken geaccrediteerd voor jeugdzorgwerkers en maatschappelijk werkers. PI Research biedt interne trainers de mogelijkheid om onder de vlag van PI Research ook geaccrediteerde basistrainingen te verzorgen binnen de eigen organisatie. Aangezien dit onder de vlag van PI Research geschiedt worden de trainers jaarlijks gemonitoord vanuit PI Research om de kwaliteit van de trainingen te bewaken en ervoor te zorgen dat de aangereikte informatie up to date blijft.

lees meer ››
ga naar nieuwsarchief ››
PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.