WELKOM BIJ PI RESEARCH

 

PI Research is een centrum voor methodiekontwikkeling, opleiding en onderzoek gericht op de ontwikkeling en behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen. PI Research ondersteunt organisaties voor jeugdzorg en onderwijs bij het realiseren van kwalitatief hoogstaande, efficiënte en effectieve zorg.  

PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule (GGZ) en richt zich tevens op leerlingen (4-23 jaar) die vastlopen in het onderwijs door (complexe) sociaal-emotionele of gedragsproblemen die ook invloed hebben op de leerontwikkeling (Speciale Onderwijszorg). 

 

NIEUWS

11|10|2018
Geaccrediteerde training: hoe kunnen raadsonderzoekers jongeren met LVB signaleren en goed onderzoek doen om tot een passend strafadvies te komen?

In opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming heeft PI Research een training ontwikkeld voor het werken met jongeren met LVB. Jongeren met LVB worden vaak niet als zodanig herkend tijdens het onderzoek en het strafadvies sluit (daardoor) niet altijd goed aan. Hierdoor wordt de kans op recidive vergroot. Om het recidiverisico te verkleinen is het belangrijk om aan te sluiten bij de ‘what works’ beginselen; dus het risico, de behoefte en de responsiviteit van de jongere.

lees meer ››
11|10|2018
Handelingsgericht werken anno 2018

“Niets nieuws!” of “Wéér wat nieuws!” zijn de meest gehoorde reacties van scholen bij de invoering van nieuwe methodieken. Dat was bij de kennismaking met HGW, nu zo’n 20 jaar geleden, niet anders. Inmiddels heeft de doelgerichte aanpak, waarin actief wordt samengewerkt met leerlingen en ouders, zijn waarde bewezen om binnen de mogelijkheden van een school Passend Onderwijs te kunnen bieden.

lees meer ››
11|10|2018
ToM-e opleiding voor professionals

In september heeft de eerste groep cursisten de ToM-e opleiding voor professionals afgerond. Een tweedaagse training die wordt verzorgd door PI Research, de Bascule en de Vrije Universiteit. Tijdens deze cursus zijn de deelnemers opgeleid in het zelfstandig uitvoeren van de ToM-e training. In deze training worden groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin kinderen van zeven t/m twaalf jaar geholpen worden om zich beter in te kunnen leven in een ander.

lees meer ››
01|06|2018
Start ADAPT vanuit zorg voor getraumatiseerde veteranen: gezinnen helpen de balans te vinden

Wanneer een ouder getraumatiseerd raakt, heeft dit impact op het hele gezin en het functioneren van de kinderen. Naast eigen behandeling kunnen getraumatiseerde veteranen nu ook gericht hun gezin versterken met ADAPT. Binnen ADAPT leren ouders in groepsverband effectieve opvoedingsstrategieën toepassen waarbij er extra aandacht is voor emotieregulatie en het sterke ouderteam.

lees meer ››
01|06|2018
Onderzoek naar Geweldloos verzet in de weerbarstige praktijk van de residentiële jeugdhulp / jeugd-LVB

Op 13 juni/27 juni houden Kirsten van Gink en Katharina Visser een lezing over hun ervaringen met praktijkgericht onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van NVR in Nederlandse residentiele Jeugdhulp en Jeugd-LVB.

lees meer ››
29|05|2018
Gezin Centraal

Op 1 september 2017 hebben PI Research en Gezin Centraal een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarmee Gezin Centraal onderdeel is geworden van PI Research. We zien dit als een verrijking voor beide organisaties en verwachten dat we op deze manier nog beter en efficiënter kunnen inspelen op de vragen en wensen uit het werkveld.

lees meer ››
29|05|2018
Update methodeboek Geweldloos Verzet in de (semi-) residentiele setting

In september 2017 is er een update uitgekomen van het methodeboek Geweldloos Verzet in de (semi-) residentiele setting. Het boek is een inleiding in Geweldloos Verzet, waarbij praktische handvatten geboden worden aan iedereen die kennis wilt maken met dit gedachtengoed. Tevens wordt er in deze update specifiek aandacht besteed aan het werken met jeugdigen met een licht verstandelijke beperking.

lees meer ››
16|04|2018
ToM-e opleiding voor professionals

De ToM-e opleiding is bedoeld voor professionals werkzaam met kinderen met (vermoedens van) een autisme spectrum stoornis. De opleiding richt zich op het meten en trainen van een van de kernproblemen van autisme: het inlevend vermogen, ook wel Theory of Mind genoemd. De opleiding besteed aandacht aan up-to-date kennis over de Theory of Mind, de afname van de ToM test-R en het opzetten en uitvoeren van de ToM-e training, een effectief bewezen geprotocolleerde behandeling bij kinderen met een autisme spectrum stoornis.

lees meer ››
ga naar nieuwsarchief ››
PI Research is een dochterorganisatie van de Bascule  |  produced by mediamens.

Door onderzoek de praktijk van de jeugdzorg inzichtelijker, transparanter en effectiever te maken. Dat is wat PI Research met zijn onderzoek nastreeft.

Ontwikkeling van nieuw aanbod en methodieken of aanpassing van bestaand aanbod aan evidence based praktijken, daar is PI Research goed in.

Implementatie van nieuwe methoden vindt op verschillende manieren plaats. PI Research heeft een naam op het gebied van training en advies.