pesten

De uitkomst van de observatie biedt een handelingsgericht perspectief. Na het invoeringstraject kan de school de methode zelf uitvoeren. 
De school heeft hiermee een methodiek in handen om leerlingen die zich risicovol lijken te ontwikkelen beter te kunnen begeleiden en om hun hulpvraag te verduidelijken.

De methode start met de observatie in de klas. Daar worden de leerlingen door de leerkracht en de intern begeleider (ib-er) geobserveerd. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Deze aanpak geeft richting voor het handelen in de klas. Met dit plan wordt aan de slag gegaan. Na 3 weken wordt de werkwijze geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Vervolgens kan de cyclus, na tussentijdse bijstelling, nog een paar keer worden herhaald. Door de snelle en kleine interventies is er vaak op korte termijn een positief resultaat in het gedrag waar te nemen. Het kan ook zijn dat een duidelijke hulpvraag naar voren komt waar andere ondersteuning bij nodig is.

meer weten?
Sharon Kruisdijk - Hené
0683010833