seksueel grensoverschrijdend gedrag
logo

De opleiding tot Tools4School-trainer is bedoeld voor zorgco├Ârdinatoren, onderwijspsychologen, schoolmaatschappelijk werkers en andere professionals die zich bezig houden met leerlingzorg in het PO, SO en V(S)O.

Tools4School is een gedragstraining gericht op leerlingen in groep 7 en 8 van het (speciaal) basisonderwijs en leerlingen van 11-18 jaar in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De interventie wordt uitgevoerd door gecertificeerde trainers en ingebed in de zorgstructuur van school.

Tools4School versterkt de cognitieve en sociale vaardigheden van leerlingen die dreigen vast te lopen in het PO, SO en V(S)O. De vaardigheden die de leerling in de training leert, worden in de klas bekrachtigd door docenten als het goed gaat, en op een opbouwende manier bijgestuurd als het nog niet lukt. Hiermee ondersteunt de interventie het handelingsgerichte werken binnen de school. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met school en ouders.

Tools4School bestaat uit meerdere onderdelen, die het effect van de training versterken:

 • Leerling: een cognitieve en sociale vaardigheidstraining voor leerlingen (individueel of groepsgewijs).
 • Leerkrachten: een informatiebijeenkomst voor leerkrachten over het be├»nvloeden van het gewenste gedrag in de klas en het consequent bekrachtigen van het gewenste gedrag, waarbij de leerkracht feedback geeft aan de hand van dagkaarten.
 • Ouders: een oudermodule, bestaande uit gestructureerde ouderbetrokkenheid (via de dagkaarten en vaste contactmomenten) en trainingsbijeenkomsten met de ouders.
 • Schoolbreed: een borgingsplan van de interventie en de resultaten binnen de school en een warme overdracht naar de vervolgopleiding.
DUUR/STUDIEBELASTING

7 cursusdagen van 9.30 uur - 16.30 uur
In de zevendaagse opleiding wordt de theoretische kennis over effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie gekoppeld aan het oefenen in de praktijk en het leren van feedback. Ter voorbereiding op elke opleidingsdag worden huiswerkopdrachten gemaakt met een tijdsinvestering van 2-4 uur.

TOETSING

De opleiding wordt afgesloten met een casusopdracht, een praktijktoets en een eerste trainingstraject onder begeleiding van een Tools4School opleider.
Na afronding is de certificering 1 jaar geldig, waarna hercertificering mogelijk is.

KOSTEN

Prijs op aanvraag

DATA EN INSCHRIJVEN

De opleiding Tools4U/Tools4school vindt op de volgende dagen plaats

 • 5 februari  2021
 • 12 februari 2021
 • 5 maart 2021
 • 12 maart 2021 
 • 19 maart 2021
 • 22 maart 2021 (halve dag)
 • 26 maart 2021  (halve dag)

Klik hier voor het inschrijfformulier

 

meer weten?
Lotte de Bruin
06-43376287

Door de training kan ik beter met de meester praten. Hij snapt me beter. En het is gezelliger op school.

Said, 14 jaar - leerling