Uit onze nieuwsbrief

GEZINNEN TEVREDEN MET DE HULP VANUIT GEZIN CENTRAAL

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin bij wie sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Beoogd wordt om gezinnen te bereiken waarin ouders veel opvoedbelasting ervaren. Voor een procesevaluatie is aan negen organisaties (Cardea, CKG ’t Kinderkasteeltje, CKG Koraal, CKG de Schommel, Prolis, SPRING, Triade Vitree, de Koraalgroep (Maashorst) en Zorgokee) gevraagd om praktijkgegevens aan te leveren over gezinnen die gebruik maken van Gezin Centraal. Gemiddeld genomen geven de gezinnen het rapportcijfer 9 over de hulp die zij krijgen.

meer lezen
NIEUW: OUDERTRAINING POSITIEVE BASIS THUIS (PBS THUIS) VAN START IN ROTTERDAM

De eerste pilottrainingen Positieve Basis Thuis zijn in Rotterdam van start gegaan. Er was veel enthousiasme voor de training onder ouders en we zijn met goed gevulde groepen en veel plezier gestart. Tijdens bijeenkomst 1 is onder meer het ‘ontnieten’ geoefend: hoe geef je aan wat je juist wèl graag wil zien bij de kinderen en jongeren? Zo bouwen we samen: thuis, op school en in de wijk, aan eenduidige taal voor kinderen en jongeren en aan een veilige, voorspelbare omgeving. Positieve Basis Thuis is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het CJG, DOCK, de scholen IBS Noen, CBS de Regenboog en OBS Barkentijn, speeltuin Gro-UP en het Kenniscentrum PBS. 

meer lezen
ALLES KIDZZZ OPLEIDERS STELLEN ZICHZELF VOOR

In maart 2023 is de eerste opleidingsgroep vanuit PI Research voor toekomstige Alles Kidzzz trainers van start gegaan. De eerste opleidingsdag heeft plaatsgevonden en de deelnemers beoordeelden deze dag met een rapportcijfer 8,9. De deelnemers beschrijven de dag als inspirerend en met een goede balans tussen oefening en theorie. We hopen op een goed vervolg van de opleiding.

De opleiders stellen zich kort aan u voor: 

Mijn naam is Irene van Althuis en ik ben nu ruim 3 jaar werkzaam bij PI Research als orthopedagoog generalist en onderwijsadviseur. Ik kom veel op scholen in het kader van implementatietrajecten (Schoolwide Positive Behavioral Support), coaching van professionals, begeleiding van leerlingen en onderzoekstrajecten. De interventie Alles Kidzzz maakt mij enthousiast, omdat het een effectieve interventie is die op maat gemaakt wordt voor het kind. Alles Kidzzz bevat mooie werkvormen om thema’s bespreekbaar te maken en te komen tot het oefenen van vaardigheden. Het preventieve karakter van de interventie is een aanvulling op mijn bestaande kennis en ervaring.

Mijn naam is Marlous Vinkenvleugel en ik werk ruim 15 jaar bij PI Research als ontwikkelingspsycholoog, opleider en coach. Ik begeleid scholen bij de implementatie van de  SWPBS (Schoolwide Positive Behavioral Support)-aanpak. Daarnaast begeleid ik leerlingen en professionals vanuit de specialistische jeugdzorg in het speciaal onderwijs (SJSO). Binnen PI Research leid ik tevens al langere tijd professionals op tot SWPBS coach of SWPBS specialist. En nu komt daar het opleiden van Alles Kidzzztrainers bij! Wat ik verfrissend vind aan Alles Kidzzz is dat je als trainer zelf een afweging kunt maken in welke werkvormen (afhankelijk van de ontwikkelpunten van de leerling) het meest passend zijn. Ook doet de uitvoering van de Alles Kidzzz interventie een beroep op de creativiteit en de positieve benadering van de trainer, iets wat mij enorm aanspreekt én leerlingen helpt om stapjes te zetten.

meer lezen
VEILIGHEID EN PLEZIER IN HET LEERLINGENVERVOER

Kinderen en jongeren die gebruik maken van leerlingenvervoer doen dit niet zomaar; ze zijn om verschillende redenen (nog) niet in staat om zelfstandig naar hun school of werkplek te reizen. Het reizen in een bus met anderen is daarnaast ook op zichzelf soms spannend en moeilijk, want het vraagt veel vaardigheden van deze leerlingen om op een ontspannen manier de overgang van huis naar school en omgekeerd te maken. Dit kan leiden tot ingewikkeld en gevaarlijk gedrag tijdens de reis.

meer lezen
SPACE BEHANDELMETHODIEK

Van Stichting Gezondheidszorg Spaarneland heeft Levvel subsidie ontvangen om samen met PI Research de SPACE behandelmethodiek te onderzoeken op effectiviteit en verder te gaan implementeren in Nederland. SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions en gaat uit van het werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen. Deze behandelmethodiek is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. Dr. Eli Lebowitz (Yale Child Study Center) is de ontwikkelaar van de SPACE behandelmethodiek en Levvel werkt al enkele jaren met hem samen om SPACE ook beschikbaar te maken voor het Nederlandse taalgebied.

meer lezen
HOERA! PBS-VERSTERKING IN NEDERLAND ÉN BELGIË BIJ AFRONDING SWPBS COACHOPLEIDING

Steeds meer scholen kiezen ervoor om intern een medewerker te laten opleiden tot SWPBS coach of SWPBS specialist. Een mooie manier om binnen de eigen school de SWPBS aanpak duurzaam te borgen. Daarnaast kan een gecertificeerd SWPBS coach implementatietrajecten gaan begeleiden op andere scholen, bijvoorbeeld binnen het eigen samenwerkingsverband. Vorige maand heeft een enthousiaste groep SWPBS coaches de opleidingsdagen afgerond. En hoe leuk, dat we naast Nederlandse SWPBS coaches ook drie deelnemers uit België in deze groep mochten verwelkomen. Graag willen we alle deelnemers feliciteren met deze mooie mijlpaal en tevens belangrijke stap richting certificering!

meer lezen
JONGEREN STEUNEN IN HET OMGAAN MET DISCRIMINATIE EN UITSLUITING

Vrijwel alle jongeren waar Tools4U- en TACt-trainers mee samenwerken, ervaren kansenongelijkheid. Veel jongeren hebben ook te maken met discriminatie op basis van hun huidskleur, achtergrond of opleidingsniveau. Hoe kunnen we ‘onze’ jongeren steunen als zij hiermee te maken krijgen en wat leren we hen in het dealen met dit onrecht? Op 9 september gingen de trainers die in Nederland Tools4U en TACt uitvoeren, aan de slag met dit vraagstuk. Onder leiding van een jongerenwerker van JOZ en een opleider van PI Research worstelden zij met het thema van wit privilege en kwamen zij tot concrete manieren om jongeren sterker te maken. 

Meer weten over hoe je stappen kunt zetten op dit gebied? Neem contact op.

meer lezen
PRIMEUR! SUPERMARKT HOOGVLIET DOET MEE MET PBS IN DUINDORP

PI Research is sinds 2010 het landelijk kenniscentrum voor Positive Behavior Support (PBS). PBS is niet alleen beschikbaar voor scholen. Ook wijken werken inmiddels met de aanpak. Supermarkt Hoogvliet doet mee aan PBS in de wijk Duindorp en heeft buiten de prachtige visualisaties van de waarden en gedragsverwachtingen van de wijk staan. Een krachtige manier om PBS verder te verspreiden! Wil je SWPBS ook breder trekken en de wijk in gaan? Klik op deze link  

meer lezen
DE IDEALE TRAINING VOOR JEUGDHULPPROFESSIONALS

Hoe maak je een training met een optimale transfer naar de praktijk? Uit onderzoek blijkt dat veel professionals in het jeugdhulpveld trainingen volgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, maar dat zij het vervolgens lastig vinden deze nieuw verworven kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Ze blijven doen wat ze al deden, passen het geleerde maar gedeeltelijk toe of op hun eigen manier. Het Trimbosinstituut, het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research deden samen met jeugdhulpprofessionals onderzoek naar hoe een training met een optimale transfer naar de praktijk er uit zou moeten zien. Benieuwd naar de uitkomsten?

meer lezen
OUDERS TEVREDEN OVER PMTO ONLINE!

De afgelopen tien maanden is er hard gewerkt om online gezinnen te ondersteunen met PMTO. Inmiddels hebben zo’n 240 gezinnen PMTO (deels) online gevolgd. De eerste onderzoeksresultaten naar de tevredenheid zijn binnen. Ouders geven PMTO online gemiddeld een 8,3! 

meer lezen