Uit onze nieuwsbrief

NIEUW BIJ PI RESEARCH: VEERKRACHTIG ONDERWIJS

Wie zorgt er voor de leerkracht? 
Al jaren geven leerkrachten en leerlingen aan dat zij druk ervaren en dat deze druk toeneemt. Daar zijn vele, legitieme redenen voor. Denk aan het lerarentekort, inclusief onderwijs en een afname van de mentale gezondheid van leerlingen. Veel van deze zaken zijn ook een gegeven dat we moeten leren hanteren. Hoe dat je dat? Wat helpt in het vergroten van welbevinden en het omgaan met stress bij leerkracht en leerling? Hoe kun je als school een positieve invloed hebben op het welbevinden en de mentale gezondheid van de leerlingen? Een veerkrachtig onderwijssysteem bouwen is hierop het antwoord. Neem contact op met Marloes Schrijver als je meer wil weten over het implementatietraject of over de deskundigheidsbevordering op dit gebied. Zie ook de folder voor meer informatie.

meer lezen
SCHOOLANGST EN SCHOOLMIJDING

Steeds meer leerlingen vinden het lastig om naar school te gaan. Ouders/opvoeders voelen zich radeloos of niet gehoord, scholen geven het soms op omdat zij al van alles hebben geprobeerd en het ook niet meer weten. Kortom: machteloosheid overheerst. Het goede nieuws is dat je vanuit geweldloos verzet altijd iets kunt doen. Op 19 juni deelt Wil van Nus haar ervaringen.   

meer lezen
COMPLEX GEDRAG IN DE KLAS

Binnen het passend onderwijs heeft de leerkracht of docent in een klas te maken allerlei verschillende soorten leerlingen, met ieder hun eigen onderwijsbehoeften. Kom je als docent complex gedrag tegen in de klas dat de leerontwikkeling van de leerling in de weg staat? Ervaart de school handelingsverlegenheid bij de begeleiding van een leerling? Vanuit het PO/VO Adviesteam denken wij graag met school, leerling en ouders mee!

meer lezen
INTERNATIONALE CONFERENTIE VAN GEWELDLOOS VERZET: ZORG DAT JE ER BIJ BENT!

De 8e internationale conferentie van Geweldloos Verzet is in 2025 in Nederland op een prachtige locatie: het Tropeninstituut te Amsterdam. Op deze conferentie richten we ons op het werken vanuit de relatie in combinatie met het ons geweldloos verzetten. En dat verzetten en blijven verzetten blijkt nog niet zo makkelijk voor ons ouders, opvoeders en professionals.

meer lezen
KENNISCENTRUM SPACE-NL IS FEESTELIJK GELANCEERD!

Woensdag 13 maart was het zover. In aanwezigheid van Eli Lebowitz en Yaara Shimshoni, de ontwikkelaars van SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions), is in Duivendrecht het kenniscentrum SPACE-NL gelanceerd. Hun driedaags bezoek aan Nederland werd goed benut: zowel de tweedaagse workshop waarin therapeuten getraind zijn in de basisprincipes van SPACE, als het symposium waarin naast de praktijk de onderbouwing van SPACE centraal stond, waren volgeboekt.

meer lezen
PI RESEARCH 2023 (WRAPPED)

meer lezen
ALLES KIDZZZ GROOT SUCCES ALS VAST ONDERDEEL BIJ TUSSENVOORZIENING WIJSZO

Een erkende effectieve gedragsinterventie als basis voor de methodische aanpak in een tussenvoorziening: met deze insteek wordt Alles Kidzzz benut bij WijsZo in Meppel. WijsZO is als tussenvoorziening onderdeel van het OPDC en bedoeld voor leerlingen die vastlopen op een reguliere basisschool en waarbij de school handelingsverlegenheid ervaart. Uniek aan dit aanbod is dat alle leerlingen een Alles Kidzzz training aangeboden krijgen, waarbij ouders en de leerkracht intensief betrokken zijn. In dit artikel vertellen Nicole Meijerink (Alles Kidzzz trainer) en Sander van de Belt (teamleider en leraar) wat hen dit oplevert. 

meer lezen
CONNECT ZO: MEER DOEN DOOR ECHT SAMEN TE WERKEN

Inclusief en systemisch werken en elkaar helpen waar je kunt. Dat is wat een groep professionals in Amsterdam Zuid-Oost sinds anderhalf doet binnen de aanpak Connect ZO. Gesteund door structurele scholing en supervisie benutten zij elkaars kunde en netwerk. En krijgen ze nog meer voor elkaar voor de jongeren en gezinnen waar zij mee samenwerken.

Benieuwd? Lees meer

meer lezen
IMPACT GEDREVEN WERKEN IN ROTTERDAM: WAT WERKT VOOR WIE EN WAAROM?

Samen met zes welzijnsorganisaties en de gemeente Rotterdam werken we aan het zichtbaar maken van de impact van het aanbod in de stad. Organisaties en gemeente willen weten welk verschil zij met hun aanbod maken in het dagelijks leven van mensen. Hier leren ze over door gezamenlijk te meten, reflecteren en verbeteren. PI Research begeleidt deze leercirkels, waarin de welzijnswerkers praten over hun doelgroep, aanpak en de resultaten die zij daarmee bereiken.

Op het gebied van eenzaamheid bij senioren en sociaal-emotionele vaardigheden bij jeugd wordt data verzameld, door de werkers zelf. Dat doen zij gewoon tijdens het uitvoeren van hun werk als jongerenwerken of outreachend welzijnswerker. Het gesprek over die data vindt onder andere plaats in leercirckels die wij als PI Research begeleiden. Data verzamelen gaat nooit zonder struikelen, dus we leren met elkaar wat beter en anders kan. Want hoe introduceer je op een laagdrempelige manier een vragenlijst bij jouw doelgroep tijdens bijvoorbeeld een eetactiviteit? En wat zeggen cijfers dan uiteindelijk over de impact van aanbod dat je biedt?

In meerdere leercirckels wisselen de professionals uit over het proces van dataverzamelen en werken we ook met elkaar aan het in kaart brengen hun werk: wat weten we al over onze doelgroep, wat bieden we aan en wat levert dat op? Over verschillen en overeenkomsten gaan we in gesprek.

Ook benieuwd hoe je meer zicht krijgt op de impact van jullie werk en hoe je een meet- spreek- en verbetercyclus opzet? Wij denken graag met jullie mee. Neem een kijkje op www.sejn.nl of neem contact op met Inez Berends.

 

meer lezen
TOP 3 SUCCESFACTOREN VOOR EFFECTIEVE IMPLEMENTATIE VAN GEWELDLOOS VERZET IN DE RESIDENTIE

Hoe lukt het getrainde teams uit de residentiële jeugdzorg of Kinder- en Jeugdpsychiatrie om het gedachtegoed vast te houden? Al jaren ondersteunen we vanuit PI Research organisaties bij het implementeren van Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet. Om een antwoord te vinden op deze vraag hebben we bij diverse organisaties informatie verzameld met interviews en een korte vragenlijst. Uit de eerste analyses komt een duidelijk top 3 aan succesfactoren naar voren.

meer lezen
GEZIN CENTRAAL OPNIEUW OPGENOMEN IN DE DATABANK EFFECTIEVE JEUGDINTERVENTIES

De Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft Gezin Centraal opnieuw beoordeeld en de interventie is wederom erkend als goed onderbouwd! Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin, waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Het doel van de interventie is herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast van gezinnen.

meer lezen
GEZINNEN TEVREDEN MET DE HULP VANUIT GEZIN CENTRAAL

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin bij wie sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Beoogd wordt om gezinnen te bereiken waarin ouders veel opvoedbelasting ervaren. Voor een procesevaluatie is aan negen organisaties (Cardea, CKG ’t Kinderkasteeltje, CKG Koraal, CKG de Schommel, Prolis, SPRING, Triade Vitree, de Koraalgroep (Maashorst) en Zorgokee) gevraagd om praktijkgegevens aan te leveren over gezinnen die gebruik maken van Gezin Centraal. Gemiddeld genomen geven de gezinnen het rapportcijfer 9 over de hulp die zij krijgen.

meer lezen
NIEUW: OUDERTRAINING POSITIEVE BASIS THUIS (PBS THUIS) VAN START IN ROTTERDAM

De eerste pilottrainingen Positieve Basis Thuis zijn in Rotterdam van start gegaan. Er was veel enthousiasme voor de training onder ouders en we zijn met goed gevulde groepen en veel plezier gestart. Tijdens bijeenkomst 1 is onder meer het ‘ontnieten’ geoefend: hoe geef je aan wat je juist wèl graag wil zien bij de kinderen en jongeren? Zo bouwen we samen: thuis, op school en in de wijk, aan eenduidige taal voor kinderen en jongeren en aan een veilige, voorspelbare omgeving. Positieve Basis Thuis is een samenwerking tussen de gemeente Rotterdam, het CJG, DOCK, de scholen IBS Noen, CBS de Regenboog en OBS Barkentijn, speeltuin Gro-UP en het Kenniscentrum PBS. 

meer lezen
JONGEREN STEUNEN IN HET OMGAAN MET DISCRIMINATIE EN UITSLUITING

Vrijwel alle jongeren waar Tools4U- en TACt-trainers mee samenwerken, ervaren kansenongelijkheid. Veel jongeren hebben ook te maken met discriminatie op basis van hun huidskleur, achtergrond of opleidingsniveau. Hoe kunnen we ‘onze’ jongeren steunen als zij hiermee te maken krijgen en wat leren we hen in het dealen met dit onrecht? Op 9 september gingen de trainers die in Nederland Tools4U en TACt uitvoeren, aan de slag met dit vraagstuk. Onder leiding van een jongerenwerker van JOZ en een opleider van PI Research worstelden zij met het thema van wit privilege en kwamen zij tot concrete manieren om jongeren sterker te maken. 

Meer weten over hoe je stappen kunt zetten op dit gebied? Neem contact op.

meer lezen
PRIMEUR! SUPERMARKT HOOGVLIET DOET MEE MET PBS IN DUINDORP

PI Research is sinds 2010 het landelijk kenniscentrum voor Positive Behavior Support (PBS). PBS is niet alleen beschikbaar voor scholen. Ook wijken werken inmiddels met de aanpak. Supermarkt Hoogvliet doet mee aan PBS in de wijk Duindorp en heeft buiten de prachtige visualisaties van de waarden en gedragsverwachtingen van de wijk staan. Een krachtige manier om PBS verder te verspreiden! Wil je SWPBS ook breder trekken en de wijk in gaan? Klik op deze link  

meer lezen
DE IDEALE TRAINING VOOR JEUGDHULPPROFESSIONALS

Hoe maak je een training met een optimale transfer naar de praktijk? Uit onderzoek blijkt dat veel professionals in het jeugdhulpveld trainingen volgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten, maar dat zij het vervolgens lastig vinden deze nieuw verworven kennis en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Ze blijven doen wat ze al deden, passen het geleerde maar gedeeltelijk toe of op hun eigen manier. Het Trimbosinstituut, het Nederlands Jeugdinstituut en PI Research deden samen met jeugdhulpprofessionals onderzoek naar hoe een training met een optimale transfer naar de praktijk er uit zou moeten zien. Benieuwd naar de uitkomsten?

meer lezen