Jeugdhulp
logo

Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet richt zich op professionals - zowel residentieel, ambulant als binnen het onderwijs - die te maken hebben met kinderen, jeugdigen en adolescenten die hun ouders (en andere volwassenen) flink op de proef stellen.

Wanneer de kinderen de baas in huis worden en ouders, leerkrachten en ook hulpverleners zich toenemend machteloos gaan voelen, biedt de methodiek van ‘Geweldloos verzet’ zoals ontwikkeld door Haim Omer (2007), hoogleraar psychologie in Tel Aviv, een krachtig alternatief.
De methodiek stoelt op een in de huidige tijd passende vorm van gezag die de hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen op positieve gebruikt en (weer) bevordert.
In de opleidingen (training en supervisie) maken de ouders en professionals zich de visie, de taal en de technieken eigen.

DUUR/STUDIEBELASTING

Kennismaking voor sleutelfiguren met het gedachtegoed Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet.

Tweedaagse cursus waarin de uitgangspunten en basisprincipes aanbod komen. Geoefend wordt met een aantal onderdelen zodat men ook zelf ervaart wat het Geweldloos Verzet kan betekenen. Er wordt stilgestaan bij wat dit gedachtegoed kan betekenen voor het eigen aanbod en hoe het zich verhoudt tot de huidige werkwijze.

Projectbeschrijving
Het implementatietraject Verbindend Gezag & Geweldloos verzet bestaat achtereenvolgens uit:

1. Vormgeving, implementatie en borging
−        Cursus voor sleutelfiguren (een dagdeel – voorafgaand aan traject
−        Implementatie-overleggen (zes keer half uur – gedurende trajec

2. Teamscholing (10 modules)

Tijdens de sleutelfigurencursus staat kennismaken met de methodiek centraal, het verbinden van de huidige werkwijze met Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet (visievorming), het vaststellen van eindindicatoren van het traject en het opstellen van een implementatieplan, met daarin de verdeling van verantwoordelijkheden betreffende de verschillende aspecten van het implementatietraject. Op de sleutelfigurendagen zijn directie, management, de gedragsdeskundige, een teamlid van elk van de betrokken teams en een weerbaarheidstrainer aanwezig om in gezamenlijkheid beleid te bepalen en prioriteiten te stellen.

De teamtraining is voor het team en de gedragsdeskundige/manager. Tijdens de training komen de verschillende aspecten van VG&GV aan bod en wordt er na een korte uitleg intensief geoefend met de verschillende methodiekonderdelen. De inhoud is afgestemd op de uitkomsten van de sleutelfigurencursus. Na elke trainingsdag krijgen teamleden opdrachten mee om met het geleerde aan de slag te gaan op de werkvloer.

Data en tijden worden in overleg vastgesteld.

Accreditatie
De training Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag is goedgekeurd door de accreditatie-commissie van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ212251. Het aantal toegekende accreditatiepunten is 42.00. De accreditatie is modulair aangevraagd en cursisten ontvangen punten voor de gevolgde modules.

METHODEBOEK

Geweldloos Verzet in de (semi-)residentiële setting. Een aanpak van agressief en destructief gedrag voor teams met speciale aandacht voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Methodeboek. Duivendrecht, 2017.

"Samen met de Bascule, MFC de Banjaard en VUmC hebben wij onze kennis en ervaringen op papier gezet. Wij hebben getracht een boek te schrijven met vooral praktische handvatten voor iedereen die werkt op of verbonden is aan een (semi-)residentiële afdeling. Dit boek is een eerste kennismaking, een inleiding in Geweldloos Verzet, wetende dat de echte kennis en vaardigheden vooral in de praktijk worden opgedaan. Wij bieden je als lezer een andere manier van denken en omgaan met onacceptabel gedrag aan voor díe situaties, waarin je als team machteloos kan staan."

Het methodeboek is per e-mail te bestellen bij PI Research. Kosten 17,50 euro exclusief verzendkosten.

meer weten?
Marianne Haspels
0643376286
(Speciaal) Onderwijs Competentie Gericht Werken