verstandelijke beperking
logo

De training is bedoeld voor (toekomstige) ouderbegeleiders in centra voor dag- of residentiƫle behandeling en wordt zowel incompany als via open inschrijving aangeboden.

In zes weken tijd oefenen ouders volgens een vast protocol zes opvoedvaardigheden:

 1. leuke dingen zeggen
 2. prijzen
 3. belonen
 4. time out
 5. zinvolle consequenties
 6. instructie geven.

De nadruk ligt op het actief leren van de opvoedingsvaardigheden doormiddel van voorbeeldfragmenten, rollenspel en in vivo oefenen met ouder en kind samen. Tussen de bijeenkomsten door oefenen ouders het geleerde in de thuissituatie en maken zij registratieopdrachten. Er is wekelijks telefonisch contact om dit proces te bevorderen.

Na deze zes weken stellen ouders doelen voor de thuissituatie m.b.t. specifiek probleemgedrag en wordt een plan van aanpak opgesteld. De uiteindelijke duur is afhankelijk van de complexiteit van probleemgedrag(ingen) en de competentie van ouders.

De oudertrainer maakt gebruik van cultuursensitieve en oplossingsgerichte gesprektechnieken om zo goed mogelijk bij ouders aan te sluiten en ouders te ondersteunen in het benutten van hun sterke kanten. Daarnaast staat de trainer actief model, geeft versterkende feedback en gedragssuggesties.

3x Groei: Oudertraining is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen. Dit heeft geresulteerd in:

 1. Handboek voor trainers
 2. Voorbeeldfragmenten voor ouders
 3. Kwaliteitssysteem
DUUR/STUDIEBELASTING

Drie dagen en een terugkomdag.

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ontstaansgeschiedenis en uitgangspunten
 • theoretisch kader (competentiemodel en leertheorie)
 • indicaties en contra-indicaties
 • gedragsmatige observaties
 • assessment (bijv. a.d.h.v. de dagelijkse routine in het gezin)
 • gebruik van basistechnieken voor competentievergroting
 • introductie van de oudertraining in het gezin
 • opzet van de basistraining: de lessen en toetsen
 • toepassing van de basistraining
 • gedragsbeschrijving en werkplan
KOSTEN

Kosten op aanvraag.

meer weten?
Marianne Haspels
0643376286