veiligheid
logo

Sommige kinderen worden snel boos, hebben geregeld ruzie of reageren door schelden, schoppen of slaan. Voor deze kinderen is een Alles Kidzzz training zeer geschikt. De training bestaat uit acht bijeenkomsten en wordt op school uitgevoerd.

Alles Kidzzz is een training op maat. De trainer leert het kind eerst goed kennen. Samen met het kind, de ouders/verzorgers en de leerkracht bekijkt de trainer waar het kind al goed in is en welk gedrag het kind wil leren, die helpen om minder boos te worden en situaties beter op te lossen.

WAT LEREN KINDEREN VAN ALLES KIDZZZ

Kinderen kunnen tijdens een Alles Kidzzz training het volgende leren:

  • Ruzies oplossen door rustig aan te geven dat je iets niet leuk vindt of boos bent
  • Oplossingen bedenken voor moeilijke situaties zoals pesten, treiteren en ruzies
  • Opkomen voor jezelf zonder ruzie te maken
  • Problemen met vrienden oplossen
  • Minder snel boos worden
  • Leren om eerst na te denken en dan te handelen
  • Onzekerheid omzetten in meer zelfvertrouwen
  • Benoemen en onderscheiden van emoties

Terwijl het kind nieuwe vaardigheden oefent, heeft de trainer tijdens de training regelmatig contact met ouders/verzorgers. Ook zullen ouders/verzorgers samen met het kind thuis de oefeningen doen die het kind in de training heeft geleerd. 

Ouders/verzorgers vertellen na de training dat ze beter inzicht hebben op welke manier hun kind om kan gaan met leeftijdgenootjes en met de leerkracht op school. Het contact met de leerkracht is na de training vaak verbeterd en ouders en leerkracht werken beter samen rondom het kind.

DE ROL VAN SCHOOL

De leerkracht speelt een belangrijke rol tijdens de Alles Kidzzz training. Wekelijks zal de leerkracht daarom door de trainer op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en de werkvormen tijdens de training. Op deze manier kan de leerkracht in de klassensituatie inspelen op de doelen van het kind, het kind aansporen om de ‘nieuwe aanpak’ te gebruiken in probleemsituaties en vaardigheden in moeilijke situaties oefenen met het kind.

DE ERVARING VAN BRAM

De twaalfjarige Bram vertelt over hoe hij zich voelde toen hij gepest werd en wat hij heeft gehad aan de Alles Kidzzz training bij Mediant. Klik op deze link:  

https://www.mediantjeugd.nl/interviewbram

meer weten?
Irene van Althuis
06-43376293