veiligheid
logo

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen bij leerlingen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Het schoolteam vervult hierbij een sleutelrol.

Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de leerlingen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd en waar nodig eenduidig begrenst. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

De gezamenlijke, positieve ‘taal’ die met PBS ontstaat, zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid en werkt verbindend richting leerlingen, collega’s en ouders. Scholen die SWPBS willen implementeren formeren intern een PBSteam en worden bij de implementatie begeleidt door een PBScoach.

Om de implementatie van SWPBS op scholen te stimuleren, biedt PI Research verschillende opleidingen en trainingen aan vanuit het Kenniscentrum SWPBS Nederland, dat bij PI Research is gehuisvest:

  • PBS coach opleiding 
  • PBS Specialist opleiding
  • PBS bijscholingen
BEZOEK DE SWPBS WEBSITE

Alle informatie over SWPBS kunt u lezen op de aparte SWPBS website.

meer weten?
Emilie van Leeuwen
0643376291

"PBS is werken vanuit een positieve kijk op mensen."

Peter Welbedacht, directeur basisschool de Molenhoek in Uitgeest