passend onderwijs

HGW bestaat uit zeven uitgangspunten die alle ingevoerd worden, waarbij de school zelf bepaalt waar de nadruk op gelegd wordt:

  1. Doelgericht werken en evalueren
  2. Denken in termen van onderwijs/opvoedbehoeften van het kind
  3. Ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders
  4. Wisselwerking en afstemming
  5. Aandacht voor de positieve factoren van leerling, onderwijs en ouders
  6. Samenwerking met leerkrachten, leerlingen en ouders
  7. Systematisch werkwijze en transparantie

In overleg met de school wordt gekeken welke onderdelen van HGW al geïntegreerd zijn in het handelen van de school en waar nog meer informatie over nodig is. Met een schoolbrede training maakt het hele team kennis met de uitgangspunten van Handelingsgericht Werken en de attitude en de vaardigheden die daar bij horen. Een training bestaat uit 3 interactieve plenaire bijeenkomsten per schooljaar, waar zowel kennisoverdracht plaatsvindt als het oefenen van vaardigheden.

meer weten?
Sharon Kruisdijk - Hené
0643376285